Делта Ђенерали: Колективно осигурање

Новчана накнада за добровољно здравствено осигурање добија се одмах након констатовања теже болести или извршене хируршке интервенције

kolektivno-osiguranjeПратећи потребе тржишта Делта Ђенерали осигурање је прва осигуравајућа компанија која је у своју широку понуду 2005. године уврстила и приватно здравствено осигурање.

Приватно здравствено осигурање представља вид осигурања којим послодавац обезбеђује виши ниво здравствене заштите за своје запослене и чланове њихових породица. Ова врста осигурања обезбеђује привилегован третман осигураницима Делта Ђенерали осигурања, плаћање свих трошкова лечења у мрежи здравствених установа или у здравственим установама по њиховом избору.

Овај вид осигурања представља квалитетну и ефикасну надоградњу постојеће услуге државног здравственог осигурања, а не ускраћује право на њихово нормално коришћење. За стране држављане који раде у Србији, представља комплетно решење њиховог здравственог осигурања.

Тешке болести

Осигурање за случај тежих болести обухвата следеће теже болести: малигни тумори, мождани удар, инфаркт миокарда, трансплантација органа, кома, емболија плућа, хронично обољење јетре и плућа (емфизем), бактеријски менингитис, енцефалитис, бенигни тумори мозга и отказивање рада бубрега.

Хируршке интервенције

Осигурање за случај хируршке интервенције обухвата преко 200 хируршких интервенција (операција), као што су операције: срца, абдомена, дигестивног тракта, дисајних органа, дојки и женских гениталних органа, ортопедске, операције уринарног система, чула слуха и вида и друге.

Премија осигурања директно зависи од изабраних ризика које желимо да покријемо, изабране групе осигураних лица (појединац, брачни пар, породица) и просечне приступне старости запослених у компанији. Годишња премија се креће од 500 евра.

Због потреба тржишта, Делта Ђенерали осигурање је пласирало и осигурање „Вита сана“ – колективно осигурање лица за случај тежих болести и хитних медицинских стања, случај превентивне заштите, специјалистичких прегледа, дијагностичких процедура и санитарних прегледа.

Први послодавац који је уговорио ову врсту осигурања својим запосленима јесте компанија „Фриком“ која је уговорила систематски преглед, специјалистичке и дијагностичке прегледе и санитарне прегледе сходно пословима којима се баве (производња хране).

Трећи вид здравственог осигурања, који је по висини премије приступачнији осигураницима тј. послодавцима, јесте „колективно осигурање за случај тежих болести и хируршких интервенција“.

Порески третман

Ова врста осигурања коју послодавац уговара подлеже плаћању пореза на доходак грађана.
Сагласно Закону о плаћању пореза на доходак грађана (Члан 14б):
„Зарадом у смислу чл. 13. и 14. овог закона сматрају се и премије свих видова добровољног осигурања, које послодавац плаћа за запослене – осигуранике укључене у добровољно осигурање, у складу са законом који уређује добровољно осигурање, независно од тога из којих средстава се ове премије плаћају, осим у случају да послодавац плаћа премију за све запослене код колективног осигурања од последица незгоде, укључујући осигурање од повреда на раду и професионалних обољења и колективног осигурања за случај тежих болести и хируршких интервенција…“

Допунско здравствено осигурање је вид колективног осигурања запослених, којим послодавац може да побољша материјално стање својих запослених, при коришћењу медицинских услуга и лечења.

На тај начин, запосленима се обезбеђује располагање посебним новчаним средствима за случај настанка теже болести или извршене хируршке интервенције.

Допунско здравствено осигурање не представља алтернативу званичном здравственом систему, већ новчану допуну у ситуацијама када се услуге здравства користе или када је потребно одређене услуге плаћати у приватним ординацијама и клиникама.

Новчана накнада за добровољно здравствено осигурање добија се одмах након констатовања теже болести или извршене хируршке интервенције на основу отпусне листе или налаза лекара специјалисте без правдања рачуна и трошкова који су настали услед болести или операције.

Podelite ovaj tekst: