FIMA: Профит диже цену акција

Чим је НЛБ ЛХБ банка саопштила да је остварила профит од 5,2 милиона евра у 2006. години, што је за 85,7 одсто више у односу на 2005. годину, акције те банке су почеле да расту

Слободан Ђуришић, председник Извршног одбора НЛБ ЛХБ банке АД Београд

Слободан Ђуришић, председник Извршног одбора НЛБ ЛХБ банке АД Београд

Укупно остварен промет на Београдској берзи у недељи од 12. до 19. марта износио је око 3,5 милијарди динара, односно око 43 милиона евра, и у односу на претходну недељу то је пад од 19 одсто. Упркос томе, индекси Београдске берзе настављају да бележе раст и опет 16. марта остварују историјски максималне вредности. Belex15, индекс најликвиднијих хартија је у недељи од 12. до 19. марта, порастао за 5,27 одсто. Том расту сигурно је допринела и Комерцијална банка која је за само пет трговачких дана порасла за 25 одсто и достигла цену од чак 119.000 динара. Два највећа акционара ове банке су Република Србија са 40 одсто и Европска банка за обнову и развој (ЕБРД) са 25 одсто и као што је најављено, приватизација ове банке очекује се у 2009. години. У међувремену ће се радити на модернизацији и позиционирању ове банке на тржиштима у региону. Од осталих банака, неколико њих је објавило финансијске резултате за 2006. годину. Тако је НЛБ ЛХБ банка остварила профит од 5,2 милиона евра што је за 85,7 одсто више у односу на претходну годину.

Тржиште је очигледно одмах реаговало на овакву вест и цена акције је у недељи од 12. до 19. марта порасла за 20 одсто и достигла ниво од 75.000 динара. Поред НЛБ ЛХБ банке, резултате је објавила и Чачанска банка која је остварила профит од 277,7 милиона динара док је у 2005. години профит износио 130,8 милиона динара што је раст од 112 одсто. Увећали су и билансну суму за 90 одсто и ванбилансну за 63 одсто. И њена цена је у недељи од 12. до 19. марта порасла за четири одсто и достигла 78.000 динара за акцију, што је за око 3,5 пута више од њене књиговодствене вредности.

Убедљиво највиши промет у недељи од 12. до 19. марта оствариле су акције Гранекспорта, чије акције и нису биле толико ликвидне. Истрговано је у вредности од 608,3 милиона динара а разлог томе је промена власништва, где је Делта продала већински удео МК комерцу. Ова трансакција је извршена по ценама од 10.000 динара и 10.650 динара.

Енергопројект је такође означио знатан ниво промета, у вредности од 252,5 милиона динара и после негативног тренда који је наступио одмах пошто је ова хартија достигла историјски максималну цену од 1.995 динара, ова хартија је ипак успела да средином марта забележи мали раст од 2,8 одсто.

С обзиром на то да је нов Закон о тржишту хартија од вредности обавезао сва отворена акционарска друштва да се до 10. марта укључе на берзу, велики број компанија је то и учинио иако и даље има оних који то нису испоштовали. Тако се у петак први пут трговало акцијама Соко Штарк и цена је достигла 3.500 динара што је раст од 289 одсто. Већински власник ове компаније је Гранд кафа чији је власник Дрога Колинска из Словеније. Акционари Лукоил Беопетрола нису имали толико среће на првом трговању, с обзиром на то да је цена акција пала за 20 одсто и достигла ниво од 45.650 динара. Иначе, према извештајима за 2006. годину, ова компанија је остварила губитак од 1,9 милијарди динара који је у 2005. чак био и већи и износио је 2,3 милијарди динара.

Наташа Ђуричић

Podelite ovaj tekst: