Индекс који обећава

Одлука Бечке берзе о креирању српског индекса, пре осталих у региону, може да буде резултат само једне чињенице – исказаног интереса инвеститора који желе да инвестирају у српске компаније

indeks-koji-obecavaПотенцијал српског финансијског тржишта је још једном потврђен и то почетком марта (среда, 7. март), када је Бечка берза на основу потписаног уговора са Београдском берзом, почела да објављује нови индекс – SRX. SRX представља индекс чија се вредност израчунава на основу кретања цена акција које су у индекс укључене, а које су котиране на Београдској берзи. Истовремено, SRX представља први национални индекс на српске акције, а који није произведен у Србији!

Овај догађај, који се може окарактерисати и као подухват, веома је важан за компаније чијим акцијама се тргује на Београдској берзи, саму берзу, инвеститоре, али и Србију у целини.

Центар региона

У чему се крије тај значај? Наиме, Бечка берза је у годинама за нама успела да обезбеди позицију берзе која је нарочито усмерена на регион централне и југоисточне Европе. У том смислу, Бечка берза производи читаву палету различитих регионалних, али и националних индекса. Значај те позиције, надаље се испољава кроз усмереност инвеститора ка тој берзи, а у трагању за јединственом локацијом на којој се могу информисати о кретању на берзанским тржиштима поменутог региона.

Са друге стране, берзански индекси представљају својеврсне репрезентативне узорке генерисане са неког тржишта. На тај начин, регионални индекси описују берзанска кретања у региону који обухватају, а национални индекси, са друге стране, кретања на берзанском тржишту у оквиру једне, одабране националне економије, што их с аспекта националних тржишта чини далеко престижнијим, фокусирајући пажњу и интерес инвеститора на баш то национално тржиште.

Прва „корпа“

У првој индексној корпи нашле су се акције шест банака и два предузећа. Њихова ревизија вршиће се квартално, а ревизија укупног броја акција у индексу – полугодишње, од стране индексног комитета Бечке берзе, чији је један од чланова и представник Београдске берзе.
Истовремено, погрешно би било занемарити постојеће индексе чији је власник Београдска берза, нарочито индекс BELEX15. Овај индекс је по свим својим параметрима већ сврстан у ред најсофистициранијих берзанских индекса у региону, за чије лиценцирање су интерес већ исказале највеће европске инвестиционе банке.

Лансирање SRX-а, као националног српског индекса, значајно је нарочито и с аспекта конкурентности српског берзанског тржишта у односу на остала тржишта у региону, посебно уколико се има у виду чињеница да је то први индекс конструисан за једну националну економију на простору држава бивше Југославије, укључујући и нову ЕУ чланицу – Бугарску. Овај податак нарочито треба да радује инвеститоре, али и институције и појединце који у нашој земљи брину и управљају развојем небанкарског финансијског тржишта и националном економијом. Ово пре свега с аспекта још увек могућих дилема које се односе на начине приватизације српских државних компанија, попут НИС-а, Телекома, ЕПС-а, Аеродрома „Никола Тесла”, Јата и других.

Одлука о креирању, објављивању и планетарној дистрибуцији српског индекса пре осталих у региону, а од стране Бечке берзе, може да буде резултат само једне чињенице – исказаног интереса инвеститора који желе да улажу у српске компаније.

Ефекти SRX-а очекују се у веома блиском периоду. Они су вишезначни. Најпре, српске компаније котиране на ванберзанском тржишту Београдске берзе, и то пре свега оне најбоље, овим добијају још један значајан импулс при доношењу одлуке о листингу на берзанско тржиште. Тиме ће њихове будуће одлуке о прикупљању свежег капитала са тржишта, новом емисијом акција, наићи на још плодније, или боље рећи – још богатије тло, и тиме нови капитал учинити знатно јефтинијим, а конкурентску утакмицу лакшом.

И оне компаније које тренутно нису у саставу индексне корпе SRX-а, имаће за то снажан мотив.

Са друге стране, предузећа која су данас у породичном или ортачком власништву, на Београдској берзи ће имати отворена врата да своје компаније учине отвореним за улагања инвеститора.

Нове инвестиције

Оправдано постављено питање у овом тренутку би било: одакле тај нови капитал? Одговор се крије у јасно утемељеним очекивањима да ће оне инвестиционе банке које буду откупиле лиценцу на овај индекс, креирати нове берзанске инструменте базиране на SRX-у, пре свега тзв. индексне сертификате. Осим што та чињеница представља врхунску промоцију компанија у индексу, берзе и саме земље, она привлачи нове инвестиције улагача директно у акције компанија у саставу индекса, на нашем локалном тржишту – Београдској берзи.

На крају, неопходно је поновити и зебњу свих оних који данас инвестирају и раде на берзанском тржишту у Србији, а која веома лако може да успори или заустави овакав узлет тржишта. Зебња се крије у још увек могућој опцији приватизације српског породичног сребра – великих државних компанија, мимо берзанских механизама. Треба се надати да прилику коју има Србија неће прокоцкати, односно да ће се пре избора стратешких партнера за те компаније, вредност њихове имовине утврдити на берзи.

Синиша Крнета,
директор Сектора пословних операција
Београдска берза

Podelite ovaj tekst: