Donacija MSD Srbija u borbi protiv Covid 19

Farmaceutska kompanija MSD (Merck Sharp & Dohme) u Srbiji pridružila se inicijativi farmaceutskog sektora i donacijama omogućila podršku u borbi protiv epidemije

Pomoć je podrazumevala podršku na tri glavna fronta u borbi protiv virusa i njegovih posledica: zdravstvenim institucijama, pacijentima na obaveznim terapijama i državi u pogledu doprinosa budžetu.

Onkološkim i pacijentima sa reumatoidnim artritisom organizovan je prevoz do ambulanti kako bi primili neophodnu terapiju, ali i prevoz medicinskog osoblja do onih pacijenata koji nisu mogli da izlaze iz svojih kuća.

„Naša uloga je da sačuvamo i poboljšamo zdravlje ljudi i sve naše aktivnosti mere se uspešnim postizanjem tih ciljeva. Smatramo da je izuzetno važno da u ovim teškim trenucima budemo solidarni i pružimo podršku zdravstvenom sistemu, kao i pacijentima, što smo želeli da učinimo ovom donacijom. Mere opreza treba da ostanu glavna odgovornost svakog od nas. Time ćemo najbolje pomoći društvu da se izbori sa epidemijom“, istakao je Nebojša Škuljec, direktor predstavništva MSD Srbija

Na poziv Vlade Republike Srbije, MSD je donirala sredstva u iznosu od 60.000 evra i na taj način dodatno podržala napore države da posledice epidemije budu što manje.

Kompanija se odrekla olakšice o uplati minimalnog iznosa za svakog zaposlenog čime je  doprinela budžetu Republike Srbije, u vrednosti od oko 33.000 evra. Indirektan doprinos budžetu je i veći, oko 180 000 evra, budući da MSD nije iskoristio opciju odlaganja poreza i doprinosa za narednu godinu, već će ceo iznos uplatiti u toku ove godine.

Dodatnu podršku je pružilo i njihovo desetoro zaposlenih, volontiranjem  u okviru projekta AmCham-a, koji se odnosi na popunjavanje baze podataka o relevantnim medicinskim informacijama u svetu.

Podelite ovaj tekst: