DR JELENA GALIĆ, AIK BANKA: Cilj nam je ulazak među tri vodeće banke na tržištu

AIK banka posebnu pažnju posvećuje upravljanu rizicima, naročito kreditnom riziku, kao najznačajnijem u bankarskom sektoru. U tom smislu, posebna pažnja je posvećena i pravilnom identifikovanju i vrednovanju loših plasmana. Banka redovno sprovodi i sopstvene stres testove i u potpunosti je spremna za dijagnostička ispitivanja koja će NBS sprovesti u narednom periodu

Jelena Galić

Jelena Galić

Visok nivo problematičnih plasmana rezultat je principa poslovanja koje su banke primenjivale u uslovima znatno dinamičnijih ekonomskih tokova u poređenju sa aktuelnim, kao posledica nekonzervativnog upravljanja rizicima. Kumulativnim efektom ovakvog višegodišnjeg načina poslovanja, danas smo došli u situaciju gde je nivo NPL-ova potencijalno zabrinjavajući, ali ne i nerešiv problem, kaže za Magazin Biznis Jelena Galić, predsednica Izvršnog odbora AIK banke.

Ovo je odgovor naše sagovornice na konstataciju da je čak 3,6 milijardi evra zarobljeno u nenaplativim kreditima u Srbiji i pitanje šta je rešenje.

– Dobra strana je to što su banke, kao i nadležna regulatorna tela i institucije, prepoznale potrebu za prilagođavanjem regulatornog okvira, kako bi se stvorili uslovi za što efikasnije pristupanje rešavanju pitanja problematičnih plasmana. Kao aktuelni primer, navešću činjenicu da je u sklopu aranžmana sa MMF-om potpisanim u februaru 2015. godine, pokrenuta inicijativa Narodne banke Srbije i Ministarstva finansija u pogledu unapređenja regulatornog okvira, kao i sistemskog pristupa u rešavanju problema NPL-ova. Međutim, iako je NBS relaksirala postojeću regulativu vezano za omogućavanje prenosa dela kreditnog portfolija banaka na druga pravna lica koja će se baviti unovčavanjem ovih potraživanja, praksa ukazuje da postoji potreba za daljim prilagođavanjem pravnog okvira i infrastrukture finansijskih tržišta. Unapređenje procesa unovčavanja kolaterala treba da omogući jednostavan i efikasan sistem naplate problematičnih plasmana kroz realizaciju hipoteka i zaloga. Nezaobilazno je i pitanje efikasnosti sudske prakse u pogledu zaštite bankarskih i nebankarskih poverilaca, kao i administrativne prepreke i poreski tretman kada je reč o otpisu potraživanja. Cilj je da se unapređenju regulatornog okvira pristupi na sistemski način. Ono što je potrebno da banke zauzvrat urade, jeste da svaka banka pojedinačno zauzme aktivan stav i u komunikaciji sa klijentima ponudi predloge adekvatnih i konkretnih koraka u rešavanju svog portfolija problematičnih plasmana.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • VESTI IZ PRIVREDNE KOMORE SRBIJE
  • DODELJENE VIRTUS NAGRADE ZA 2014. GODINU Nacionalna nagrada za Hemofarm
  • 59. MEĐUNARODNI SAJAM TEHNIKE I TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA Korak u budućnost
  • DODELJENO 12 PRESTIŽNIH MBA STIPENDIJA Usavršavanje najboljih srpskih menadžera
  • METODOLOGIJA STRATEŠKOG PREOKRETA ZA VLASNIKE MSP Ne tražite izgovor za neostvareno
  • POSLOVNA SAZNANJA Samo za uspešne
  • VEŠTINA KOMUNIKACIJE Koučing – put uspeha
  • FILIP KOTLER I FERNANDO TRIAS DE BES: LATERALNI MARKETING (5) Životni ciklus proizvoda se dramatično skraćuje
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. maja 2015.
Podelite ovaj tekst: