Draginja Đurić: Sve jača konkurencija

Banca Intesa će nastojati da učvrsti svoju poziciju u poslovanju sa stanovništvom, kako bi do 2008. godine bila vodeća u Srbiji

Draginja Đurić

Kako će izgledati „borba” na bankarskom tržištu Srbije u 2007. godini?

– Kao jedan od najuređenijih i najuspešnijih segmenata domaće ekonomije, bankarski sektor će i u narednoj godini beležiti visoke stope rasta. S obzirom na izrazito dinamično konkurentsko okruženje, na vodeće pozicije moći će da računaju banke koje budu prednjačile u osmišljavanju novih proizvoda, unapređivanju kvaliteta usluge, povećanju efikasnosti i snižavanju kamatnih stopa.

Banca Intesa će nastojati da na što bolji način iskoristi potencijal svoje bogate ponude bankarskih proizvoda, koja je tokom ove godine zaokružena. Oslanjajući se na visok kvalitet usluge, stalna unapređenja proizvoda, profesionalni tim i razvijenu poslovnu mrežu od 160 ekspozitura u preko 100 gradova, verujem da ćemo uspeti da odgovorimo svim izazovima koji nam predstoje.

U kom pravcu će ići pregrupisavanje banaka?

– U narednoj godini nastaviće se konsolidacija i ukrupnjavanje bankarskog sektora Srbije. Za očekivati je da se ukupan broj banaka smanji sa sadašnjih 38 na ispod 30, uglavnom po osnovu integrisanja privatizovanih banaka u bankarske sisteme novih vlasnika. Za razliku od zemalja u okruženju, bankarski sektor u Srbiji ima niži stepen koncentracije, pa je konkurencija izraženija. To znači da ćemo verovatno i u narednoj godini biti svedoci brzih promena tržišnih pozicija.

Na koji segment rada će se banke najviše orijentisati u narednoj godini? Kakve su Vaše procene?

– Iako će se banke, u zavisnosti od strateškog opredeljenja, fokusirati na različite segmente tržišta, budući rast srpskog bankarskog sektora u najvećoj meri će se oslanjati na poslovanje sa stanovništvom. Banca Intesa će nastojati da ojača svoju poziciju u poslovanju sa stanovništvom, kako bi do 2008. godine bila vodeća u Srbiji. Nastavićemo da razvijamo poslovanje sa sektorom malih i srednjih preduzeća, koji ima odličnu razvojnu perspektivu, i da, istovremeno, očuvamo sadašnji visok udeo u poslovanju sa velikim privrednim subjektima.

Za razliku od dosadašnje preovlađujuće orijentacije banaka na zauzimanje što boljih pozicija u osnovnoj bankarskoj delatnosti, ubuduće će u ponudi banaka biti sve više kombinovanih bankarskih usluga koje, pored komercijalnog bankarstva, uključuju investiciono bankarstvo, poslove sa osiguranjem, projektno finansiranje, i slično.

 
Podelite ovaj tekst: