Dunav osiguranje isplatilo državi dividendu od 671,03 miliona dinara

Dunav osiguranje je 5. jula isplatilo dividendu akcionarima po osnovu dobiti utvrđene u godišnjim finansijskim izveštajima kompanije za 2018. godinu, a Republika Srbija, kao najveći pojedinačni akcionar, dobila je 671,03 miliona dinara

Odluku o raspodeli dobiti za 2018. godinu putem isplate dividende, u bruto iznosu od 1,48 milijardi dinara, donela je Skupština akcionara najveće nacionalne osiguravajuće kuće.

Pravo na dividendu imaju i ostali akcionari, koji su na dan 15. aprila 2019. godine bili upisani kao zakoniti imaoci akcija Dunav osiguranja, a njima je dividenda uplaćena preko Centralnog registra u neto iznosu od 39,97 miliona dinara.

Podelite ovaj tekst: