Erste grupa istraživanje: Povećanje cena hrane i inflacija

Analitičari Erste grupe predviđaju da će se inflacija u Srbiji u narednom periodu kretati unutar intervala NBS. Većina zemalja u regionu Centralne i Istočne Evrope (CIE) zabeležila je pritisak na inflaciju zbog rasta cena hrane, ali ostale komponente Indeksa potrošačkih cena još uvek ne odražavaju rast lične potrošnje i bolje pokazatelje tržišta rada.

U Srbiji će cene hrane u 2018. godini igrati vrlo važnu ulogu, jer se zbog visokog baznog efekta iz prethodne godine očekuje da će se inflacija u prvoj polovini 2018. kretati u donjem delu intervala centralne banke od 3%+/-1.5pp.

U drugom delu godine očekujemo da će inflacija u Srbiji početi postepeno da se podiže prema sredini intervala podstaknuta snažnijom ekonomskom aktivnošću, rastom plata, boljim performansama tržišta rada i zatvaranjem jaza BDP-a (prema proceni NBS-a), što signalizira jačanje agregatne potražnje.

Оčekuje se da će se inflacija u narednom periodu kretati stabilno unutar intervala Narodne banke Srbije (NBS), što je jedan od ključnih argumenata za stav Erste grupe da će NBS zadržati referentnu kamatnu stopu na nepromenjenom nivou, pogotovo s obzirom na snažnije ekonomske podatke iz SAD-a, koji bi mogli dovesti do jačeg podizanja kamatnih stopa Sistema federalnih rezervi SAD-a (FED).

Ciklus povećanja referentnih kamatnih stopa je započeo i u određenom broju zemalja CIE, a očekuje se da će ove godine i Evropska centralna banka privesti kraju nekonvencionalne mere monetarne politike. Ti faktori će značajno uticati na ponašanje međunarodnih investitora, čije su odluke važne za malu i otvorenu zemlju u razvoju poput Srbije.

Podelite ovaj tekst: