Finansijska edukacija jedan od glavnih zadataka Udruženja banka Srbije

Udruženje banaka Srbije (UBS) planira jačanje saradnje sa međunarodnim institucijama i nastavak učešća u evropskim projektima. U našoj zemlji radiće na većoj transparentnosti u vođenju poslova, jačanju Kreditnog biroa, finansijskoj edukaciji različitih ciljnih grupa, uz koordinaciju sa radom državnih organa, pre svega, Narodnom bankom Srbije (NBS) i Ministarstvom finansija

Udruženje planira i nastavak međunarodnih projekata

Ovo je najavio Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja, na godišnjoj sednici Skupštine UBS, koja je održana 17. juna. Sednici su, pored predstavnika banaka, prisustvovali i predstavnici NBS, Beogradske berze, Ministarstva finansija, Komisije za hartije od vrednosti, Agencije za osiguranje depozita i drugi.

Vasić je istakao da je cilj personalnih promena u instituciji, kao što je UBS, da se obezbedi nastavak aktivnosti u drugom vremenu i drugačijem okruženju, ali sa istom misijom, a to je pružanje podrške bankama i bankarskom sektoru.

„Činjenica da za samo dve godine slavimo vek od osnivanja UBS, govori da su prethodne generacije naših kolega bankara uspešno pratile promene, koje je nametalo vreme u kome su živeli i radili. I naša generacija mora da isprati promene, koje su brže nego ikad i zato će digitalizacija biti jedna od ključnih tema i za Udruženje banaka i za bankarski sistem u celini“, rekao je Vasić.

Na sednici Skupštine, članice Udruženja usvojile su Izveštaj o poslovanju UBS u 2018. godini kao i Program rada Udruženja sa Finansijskim planom za 2019. godinu.

Podelite ovaj tekst: