Hemofarmu povelja Svetske carinske organizacije

Dve kompanije među kojima je i Hemofarm, primile su povelju Svetske carinske organizacije (SCO), koju im je Uprava carina dodelila za dugoročnu saradnju, stabilan i pouzdan partnerski odnos.

Vesna Jungić

U obrazloženju Uprave carina se navodi da je Hemofarm doprineo poboljšanju poslovne klime u Srbiji, jer je zajedno sa Upravom carina realizovao značajne projekte među kojima se posebno ističe „Digitalna carina“.

„Priznanje Uprave carine, potvrda je dugogodišnje kvalitetne  saradnje. Hemofarm je stabilan partner u spoljnotrgovinskoj aktivnosti Srbije i hvala Upravi carina što to prepoznaje. Hemofarm nastoji da bude najbolji ambasador srpske privrede u 38 zemalja, u koje plasira kvalitetne proizvode. Dodatni podsticaj, ali i obavezu za ostvarenje ovog cilja, svakako predstavlja i današnja povelja, kao izraz poverenja i podrške  značajne i važne institucije – Uprave carina“, rekla je Vesna Jungić, direktorka Sektora nabavke Hemofarma.

Hemofarm je 2011. kao prva kompanija u Srbiji, od Uprave carina dobio status Ovlašćenog privrednog subjekta, koje daje  mogućnost  tzv. „kućnog carinjenja” u proizvodnim kompleksima. Osim što ubrzava carinski postupak i plasman na inostrana tržišta, status Ovlašćenog privrednog subjekta povećava konkurentnost proizvoda i efikasnije poslovanje kompanije.

„Cilj Uprave carina je da budemo efikasan i pouzdan partner za našu privredu i građane, ali i poslodavac koji uvažava doprinos zaposlenih. Povelje Svetske carinske organizacije koje danas dodeljujemo odraz su tog našeg nastojanja i zahvalnosti svima koji su u prethodnom periodu dali svoj doprinos ostvarivanju tog cilja’’, istakao je pomoćnik direktora-koordinator Veselin Milošević.

Prema njegovim rečima, nakon nekoliko godina od uvođenja pojednostavljenih carinskih postupaka pokazale su se njihove dobrobiti za privredu Srbije, jer su smanjeni troškovi za kompanije koje sada imaju i mogućnost bržeg obrta kapitala.

Na taj način Uprava carina je nastavila da pruža podršku privredi, a doprinela je i rastu budžetskih prihoda.

 Hemofarm je lider na domaćem farmaceutskom tržištu, a sa 74,5 odsto učešća u ukupnom izvozu farmaceutskih proizvoda, najveći izvoznik lekova iz Srbije.

Spoljnotrgovinsko poslovanje u Hemofarmu povereno je visoko obrazovanom, kvalifikovanom i sertifikovanom kadru sa više od 70 ljudi iz osam različitih poslovnIh jedinica Hemofarma.

Podelite ovaj tekst: