Održana konferencija „Internet dijalog 2024“ posvećena veštačkoj inteligenciji

Godišnja konferencija posvećena pravu interneta „Internet dijalog“, koju zajednički organizuju Univerzitet u Beogradu – Pravni fakultet i Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS)“, održana je 8. i 9. aprila 2024. godine. Pokrovitelji ovogodišnje konferencije bili su Privredna komora Srbije i njen Centar za digitalnu transformaciju.

Prvog dana „Internet dijaloga 2024“ u Privrednoj komori Srbije je održana konferencija „Veštačka inteligencija: izazovi u poslovnom pravu“, koja je okupila profesore prava iz Beograda, Novog Sada, Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Skoplja i Rijeke, kao i advokate iz Beograda. Konferenciju su otvorili prof. dr Dušan V. Popović, predsednik Organizacionog odbora, i g. Predrag Nikolić, direktor Centra za digitalnu transformaciju, uz pozdravne video-poruke dekana Pravnog fakulteta prof. dr Zorana Mirkovića i direktora RNIDS-a dr Dejana Đukića.

U prvoj sekciji naslovljenoj „Veštačka inteligencija i kreativnost“ govorili su prof. dr Dušan V. Popović (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu), prof. dr Sanja Savčić (Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu), prof. dr Iza Razija Mešević (Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu) i doc. dr Novak Vujičić (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu). Razmatrano je pitanje zaštite sadržaja koji generiše veštačka inteligencija, problem korišćenja tuđih autorskih dela prilikom treniranja sistema veštačke inteligencije, uticaj VI na medije, kao i njen mogući uticaj na kolektivno ostvarivanje autorskog prava. Ovom sekcijom je predsedavao prof. dr Slobodan M. Marković.

Druga sekcija bila je posvećena uticaju veštačke inteligencije na pravo industrijske svojine. U ovoj sekciji su govorili: prof. dr Slobodan M. Marković (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu), prof. dr Svjetlana Ivanović (Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu), advokat dr Andrea Radonjanin (AOD „Moravčević, Vojnović i partneri“ u saradnji sa „Schoenherr“) i advokat dr Mina Jovanović Ninković („Živko Mijatović i partneri“). U ovoj sekciji razmatran je uticaj veštačke inteligencije na patentno pravo, pravo žiga i pravo zaštite industrijskog dizajna. Sekcijom je predsedavala prof. dr Sanja Savčić.

Treća sekcija bila je posvećena veštačkoj inteligenciji iz ugla digitalne transformacije. U ovoj sekciji su izlagali: prof. dr Ivana Kunda (Pravni fakultet Univerziteta u Rijeci), prof. dr Neda Zdraveva (Pravni fakultet “Justinijan Prvi“ Univerziteta u Skoplju „Sv. Kiril i Metodije“), prof. dr Marko Jovanović (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu), prof. dr Jelena Lepetić (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu), doc. dr Maša Mišković (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu) i advokat Vuk Leković (Gecić Law). Razmatran je uticaj VI na pravničku profesiju, na međunarodnu trgovinsku arbitražu, na upravljanje privrednim društvima, na snabdevanje električnom energijom, kao i na utvrđivanje povrede konkurencije. Takođe, u sekciji se raspravljalo o odgovornosti za štetu proisteklu iz upotrebe sistema veštačke inteligencije. Ovom sekcijom je predsedavao prof. dr Dušan V. Popović.

Drugi dan „Internet dijaloga 2024“ bio je posvećen temama iz oblasti prava žiga i rešavanja sporova povodom registracije naziva internet domena. Skup je održan u prostorijama Privredne komore Beograda. Pozdravnu reč uputio je g. Vuk Božić, sekretar Stalne arbitraže pri Privrednoj komori Srbije. Uvodno izlaganje imala je gđa Mirta Hurtado Rivas, glavni pravni savetnik za brendove, licenciranje i borbu protiv krivotvorenja u multinacionalnoj kompaniji „Nestle“. Nakon njenog izlaganja i diskusije, usledio je okrugli sto posvećen domenskim sporovima. Na okruglom stolu su učestvovali dr Dejan Đukić (RNIDS), advokat Vladimir Marenović („Živko Mijatović i partneri“) i advokat Stefan Bojović (MSA IP – Milojević, Sekulić i partneri). Okrugli sto je moderirao prof. dr Dušan V. Popović.

Snimak „Internet dijaloga 2024“ dostupan je na „Jutjub“ kanalu RNIDS-a. Zbornik radova sa konferencije biće objavljen krajem leta 2024. godine. Partneri ovogodišnjeg „Internet dijaloga“ bile su advokatske kancelarije „Gecić Law“ i „MSA IP – Milojević, Sekulić i partneri“. Medijski partner bio je „Paragraf Lex“.

Podelite ovaj tekst: