ИЗВЕШТАЈ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ О ПОСЛОВАЊУ СРПСКЕ ПРИВРЕДЕ У 2016.: Добитак већи, губитак мањи

Укупан нето добитак предузећа у Србији у прошлој години износио је 534,4 милијарде динара, што је раст од 17,5 одсто, објављено је у билтену финансијских извештаја за 2016. годину Агенције за привредне регистре (АПР), који је представљен у Београду 21. априла. Нето губитак привредних друштава смањен је за 21,2 одсто у односу на 2015. и износио је 305,1 милијарду динара.

Пише: Радојка Николић

Са нето добитком пословало је укупно 57.160 привредних друштава, а са нето губитком 27.194 предузећа, док нето резултат није исказало 13.189 друштава.

С обзиром на раст бруто домаћег производа у прошлој години од око 2,8 одсто, то се види и у привредном расту у свим секторима – од привредних друштава и предузетника до јавних предузећа. У сектору јавних предузећа позитивни нето резултат је повећан за 61 одсто, а реалан број запослених није повећан. У сектору предузетника забележен је раст од 14,6 одсто, а број запослених већи је за 3,7 одсто. У односу на претходну годину запослено је 45.157 радника више у сектору привредних друштава, а раст и позитивни трендови примећују се пре свега у сектору малих предузећа.

Регистратор у Регистру финансијских извештаја Ружица Стаменковић рекла је да је прошле године настављено и повећање броја запослених, па су привредна друштва у 2016. на укупном нивоу запошљавала 1.036.057 радника.

Посматрано по секторима, највећи позитиван нето резултат, уз раст запослености, остварен је у сектору прерађивачке индустрије: ту је забележен добитак од 91,1 милијарду динара. Број запослених у сектору прерађивачке индустрије, како је навела Ружица Стаменковић, повећан је за 13.362 радника и тај сектор је запошљавао највећи број радника, њих 319.150.

– Сектор трговине на велико и мало увећао је број запослених за 8.653 радника, што чини укупно 204.908 радника, а добитак на нивоу тог сектора је износио 41,6 милијарди динара, што је ипак нешто мање него у претходној години, рекла је Стаменковићева.

Интензиван раст броја запослених, чак 9.930 радника забележен је у сектору административних и помоћних услужних делатности, а тај сектор бележи и вишегодишњи раст профитабилности – позитиван нето резултат увећан је са 0,8 милијарди динара на 3,0 милијарди динара. – Висока профитабилност уз раст запослености је забележена и у сектору снабдевања електричном енергијом и гасом, паром и климатизација и сектор стручних, научних, иновационих и техничких делатности. У сектору снабдевања електричном енергијом укупан добитак од 29,5 милијарди динара већи је за 113,1 одсто од прошлогодишњег, док је број запослених порастао за 3.539 радника, па је у том сектору укупно било запослено 42.217 радника, навела је Ружица Стаменковић. На нивоу сектора стручних, научних делатности позитиван нето резултат је 2,6 пута већи него у претходној години и износи 17,9 милијарди динара, са бројем запослених од 55.731, повећан је на годишњем нивоу за 3.628 новозапослених. Највећи годишњи раст профитабилности је регистрован у области пољопривреде, шумарства и рибарства са добити од 8,6 милијарди динара, што је четвороструки раст добитка у односу на 2015. годину. Посматрано територијално у 2016. години, најинтензивнији раст позитивних резултата и броја запослених остварила су привредна друштва у београдском региону од 133,7 милијарди динара или за 76,6 одсто више него 2015. године, са растом запослених од 5,7 одсто. Стаменковићева је рекла да су јавна предузећа наставила са профитабилним пословањем и у 2016. години. Остварен је позитиван нето резултат од 21,2 милијарде динара, што је за 61 одсто више него претходне године.

Са нето добитком је пословало 396 јавних предузећа, а са нето губитком 127 предузећа, док 31 јавно предузеће није исказало нето резултат.

Повољнији услови пословања одразили су се, како наводе у АПР-у, и на предузетнике, па је 17.098 предузетника исказало позитиван нето резултат од 7,3 милијарде динара, који је за 14,6 одсто већи него претходне године.

И предузетници су имали боље резултате, па је тако 17.098 предузетника који су имали обавезу достављања извештаја заједно исказало позитиван нето резултат од 7,3 милијарде динара, што је за 14,6 одсто више од године пре, док је у 2016. години било запослено око 120.000 предузетника.


У овом броју још и …

  • ВЕСТИ ИЗ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
  • АРАНЂЕЛОВАЧКИ ГРАФИЧАРИ ЗА УГЛЕД: Највећи произвођач етикета у Србији
  • БРАНКА ПУДРЉА ДУРБАБА, СЕНИОР ДИРЕКТОР ПРОДАЈЕ И КОРИСНИЧКОГ СЕРВИСА, VIP MOBILE: Желимо да будемо први избор и партнер
  • ЗВОНИМИР ПАВЛЕК: УСПЕШНА ТРГОВИНА (5): Како користити посебне прилике у трговини
  • Следећи број Економетра излази 6. јуна 2017.
Podelite ovaj tekst: