Neophodan je individualni pristup u lečenju hematoloških pacijenata

Precizna medicina predstavlja osnov svih aktuelnih vodiča za lečenje hematoloških pacijenata.  U osnovi precizne medicine nalazi se utvrđivanje detaljnih mehanizama koji dovode do razvoja bolesti i samim tim potencijalnih opcija za primenu ciljane terapije koja dovodi do veće stope uspešnosti lečenja i bržeg oporavka pacijenata, rekao je doc. dr Darko Antić,  direktor Klinike za hematologiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije na panelu održanom 11. maja u Sisevcu, u okolini Paraćina, koji je bio posvećen poboljšanju lečenja pacijenata održanog u okviru Hematološke akademije, a u organizaciji farmaceutske kompanije Novartis.

– Klinika za hematologiju UKCS kao vodeći hematološki centar u Srbiji, svakodnevno aktivno radi na unapređenju dijagnostičkih tehnologija kako bismo omogućili rano otkrivanje i precizno praćenje hematoloških stanja. Implementacija precizne medicine omogućava nam prilagođavanje terapije za svakog pacijenta individualno, što je od suštinskog značaja za postizanje najboljih kliničkih ishoda – rekao je doc. dr Darko Antić.

Posebno je značajno što se o inovacijama u oblasti precizne medicine redovno diskutuje sa pacijentima kroz veliki broj zajedničkih sastanaka sa udruženjima pacijenata, istakao je doc. dr Antić.

Prof. dr Ivana Urošević iz Kliničkog centra Vojvodine istakla je da postoji potreba da hematološki maligniteti budu prepoznati kao stanja i bolesti koja mogu da utiču na kvalitet života ovih bolesnika i da budu potencijalno životno ugrožavajući. Ona je navela primer hronične maligne bolesti, Policitemije vere (PV), kod koje može biti odloženo postavljanje dijagnoze zbog nespecifičnih simptoma koja se mogu videti i u drugim stanjima, a sa druge strane, ukoliko se ne leči na vreme uz primenu adekvatne terapije, može značajno da utiče na promenu kvaliteta života pacijenata i da uzrokuje ozbiljne životno-ugrožavajuće komplikacije.

U lečenju pacijenata sa PV, neophodan je individualni pristup u odnosu na postojeće stanje i prisutnih pridruženih bolesti. U zavisnosti od starosti pacijenata, postojanja prethodnih tromboznih događaja, pacijenti trenutno koriste različite terapijske pristupe a sve u cilju smanjenja rizika za nove trombozne komplikacije, redukcije simptoma bolesti, smanjenja veličine slezine i smanjenja rizika za prelazak u druge hematološke bolesti. Međutim, savremenim pristupima i, promenjeni su ciljevi lečenja pacijenata sa PV, a koje se odnose na modifikaciju toka bolesti – objasnila je prof. dr Urošević.

Što se tiče dostupnosti terapije, načinjen je veliki iskorak u lečenju hematoloških maligniteta u Republici Srbiji, ali postoji potreba i daljeg povećanja dostupnosti inovativnih lekova odobrenih u indikacijama za druge hematološke malignitete, ali ne i za pacijente sa policitemijom verom.

Upravo zato veoma je važna saradnja lekara i pacijenata, a posebno aktivna uloga lekara u putu praćenja i lečenja pacijenat, uključujući primenu najoptimalnije terapijske linije koja će dovesti do najboljeg ishoda za naše pacijente – zaključila je prof. dr Urošević.

Predsednica Udruženja pacijenata LIPA Maja Marković istakla je značaj unapređenja lečenja hematoloških pacijenata u Srbiji poslednjih deset godina kao i dostupnosti broja novih terapijskih opcija koji popravljaju ishode lečenja, ali da taj proces ne sme biti zaustavljen niti usporen.

– Pred nama su nove terapijske opcije koje mogu da značajno poprave kvalitet i dužinu života pacijenata, ali i da na duže staze donesu značajno rasterećenje i uštede zdravstvenom sistemu i čitavoj zajednici. Svima je interes da nova medicinska dostignuća i inovativne terapije budu što pre dostupne pacijentima u Srbiji – rekla je Maja Marković, navodi se u saopštenju za medije.

Podelite ovaj tekst: