Kompanija DO-Q-MENT koristi IBM Cloud rešenje

Kompanija IBM objavila je 20. decembra da je mađarska kompanija za pružanje usluge upravljanja dokumentima, DO-Q- MENT, prešla sa sopstvenog informacionog sistema i platforme za čuvanje podataka na IBM Cloud rešenje. Na taj način prilagodila je informatičku infrastrukturu i korisnicima omogućila bolji i brži pristup podacima.

Kompanija DO-Q- MENT, poslovni partner kompanije IBM, osnovana je 2009. godine u Mađarskoj da pruža usluge digitalnog arhiviranja, upravljanja podacima i izrade kopija dokumenata. Sa povećanjem obima poslovanja povećavala se i količina podataka ove kompanije. To je dovelo do kumulativnog efekta koji je za rezultat imao sve teže upravljanje podacima koje je trebalo skladištiti na sve više prostora. Dodatni problem je nastao i u usklađivanju s raznim regulatornim zahtevima za upravljanje različitim vrstama dokumenata, od onih koji su nastali pre samo nekoliko meseci do onih koji su stariji i od pedeset godina.

Priprema i skladištenje sertifikovanih dokumenata u fizičkoj formi je zahtevan posao koji traži mnogo vremena i mora se obaviti uz ograničena finansijska sredstva. Uz to, podaci koji se čuvaju u fizičkom obliku mogu se lakše izgubiti i na taj način kompromitovati poverljivost. Samo u Mađarskoj kompanije u svom poslovanju koriste više od 50 hiljada tona papira u jednoj godini i na to troše i do 2.600.000 evra.

„Kad smo odlučili da pređemo na IBM Cloud, postavili smo dva prioriteta: uskladiti poslovanje sa svim propisima i kriterijumima za rad sa sertifikovanim dokumentima i to obavljati na platformi koja našim korisnicima omogućuje da sami skladište svoje dokumente“, izjavio je Ágoston Hortobágyi, izvršni direktor kompanije DO-Q- MENT.

Klijenti kompanije DO-Q- MENT skeniraju, šalju i skladište originalne dokumente putem posebne mrežne destinacije – GreenArchive – početne stranice kompanije DO-Q- MENT. Primenom rešenja IBM Cloud, dokumenti klijenata su dostupniji – s bilo koje lokacije, bez obzira na to kojim uređajem pristupaju servisu. IBM Cloud korisnicima omogućuje i slanje računa i ugovora knjigovođama sa samo dve sekunde odlaganja, bez obzira radi li to klijent sa svog računara ili prenosivih uređaja.

Prethodni sistem koji je koristila kompanija je zahtevao od klijenata da čuvaju fizičke kopije svih sertifikovanih dokumenata. Novo cloud rešenje nudi im elektronsku sertifikaciju čime se gubi potreba za izradom i čuvanjem fizičkih kopija.

„Sve više kompanija sprovodi digitalnu transformaciju sposlovanja primenom rešenja IBM Cloud i na taj način napušta papirni svet kojeg karakteriše i ekološka neodrživost“, izjavio je Michael Paier, direktor kompanije IBM zadužen za regiju jugoistočne Evrope.

IBM pruža najbolju ekspertizu u oblasti usklađivanja s propisima i ima najbolja cloud rešenja. Ponosni smo na to što kompanije koje brzo rastu i sve brojnije startup kompanije koriste IBM Cloud za obavljanje svojih svakodnevnih poslova.

Podelite ovaj tekst: