MARIJA MITROVIĆ: Rok za prijavu za Virtus nagradu do 20. februara

Kao i prethodnih godina i ove godine Trag fondacija, kroz konkurs za VIRTUS nagradu za filantropiju, traga za svim pojedincima, kompanijama i malim i srednjim preduzećima koji su tokom 2019. godine činili dobra dela, podržavali neprofitne organizacije i inicijative i tako razvijali zajednice u kojima žive i posluju.

Marija Mitrović, direktorka za filantropiju i partnerstva Trag fondacije

Kroz ovu nagradu, Trag fondacija želi da stimuliše dobročinstvo, ispriča što više pozitivnih priča koje nas okružuju i tako ohrabri što veći broj građana i poslovnih subjekata da ovakve inicijative pokreću i podržavaju u budućnosti. Svi koji žele da se prijave mogu to učiniti na internet stranici VIRTUS nagrade, a rok za prijave je 20. februar ove godine.

Koje su kategorije nagrada, a koje propozicije konkursa?

VIRTUS nagrada se svake godine dodeljuje u 5 glavnih i nekoliko specijalnih kategorija. Kategorije namenjene poslovnom sektoru uključuju Glavnu nagradu za doprinos na nacionalnom nivou, Nagradu za doprinos lokalnoj zajednici u kojoj kompanija posluje, Nagradu za mala i srednja preduzeća i Nagradu za dugoročno partnerstvo između profitnog i neprofitnog sektora. Od 2014. godine dodeljujemo i Nagradu za individualni doprinos filantropiji ali, kako u ovoj kategoriji uvek imamo i najveći broj prijava, žiri uvek odluči da dodeli i po neku specijalnu nagradu, kako bi posebno istakao specifičnu kategoriju pojedinaca ili njihovih doprinosa.

Koja je razlika između filantropije i društveno odgovornog poslovanja jedne kompanije?

Društvena odgovornost predstavlja sveobuhvatni koncept poslovanja jedne kompanije koja teži da bude odgovorna prema zajednici u kojoj posluje. To podrazumeva etičnost, transparentnost poslovanja i izveštavanje, odnos prema zaposlenima, dobavljačima, partnerima i klijentima kao i na brigu i uticaj na životnu sredinu. Filantropija je segment društveno odgovornog poslovanja koji je okrenut ka zajednici i predstavlja podršku kompanije nekoj neprofitnoj organizaciji ili instituciji kulture, socijalne ili zdravstvene zaštite u novcu, proizvodima, uslugama, vremenu i znanju zaposlenih. Iskustvo pokazuje da su kompanije, koje su poslovale na odgovoran način, od toga imale dosta koristi – kako zbog dobre reputacije, tako i zbog veće lojalnosti zaposlenih, partnera i klijenata što se pozitivno odrazilo i na njihov imidž i na rezultate u poslovanju.

Ko se istakao među prošlogodišnjim dobitnicima?

Dobitnica Glavne nagrade za 2018. godinu je bila Banca Intesa i njihov program namenjen ženskim preduzetnicama, dok je nagradu za malo i srednje preduzeće odneo Bosis iz Valjeva koji već duži niz godina pruža svebuhvatnu podršku institucijama i inicijativama u ovoj zajednici. Dobitnik glavne nagrade u kategoriji namenjenoj pojedincima je dobrotvor iz Kanade, penzioner Milomir Glavčić, koji već 7 decenija pomaže svoje sunarodnike u Srbiji a samo u prošloj godini je poklonio medicinsku opremu Opštoj bolnici u Kraljevu, gde je pomogao i otvaranje dečijeg vrtića. Među dobitnicima su i poštar Filip Filipović iz Kuršumlije koji organizuje humanitarnu pomoć za svoje najsiromašnije i najugroženije sugrađane kao i mladi filantrop, Stefan Nikolić, koji je kroz akciju humanitarnih kafa u Vršcu i Novom Sadu prikupio 500.000 dinara za organizaciju NURDOR. I ove godine tragamo za mladim filantropima tako da se nadamo velikom broju prijava za dobročinitelje do 30 godina starosti.

Da li su mala i srednja preduzeća kod nas u mogućnosti da prave strategije za društveno odgovorno poslovanje i planiraju budzete u te svrhe?

Trag fondacija je u kontaktu sa velikim brojem malih i srednjih preduzeća koji opredeljuju značajna sredstva za razvoj svojih zajednica. Iako njihov doprinos često ostaje nevidljiv široj javnosti, verujem da je ovaj sektor među najvećim darodavcima u Srbiji. Većina njih novac ili robu još uvek donira po upitu ili na inicijativu menadžmenta i zaposlenih, ali postoji svest da im je za ozbiljniji angažman u ovoj oblasti neophodna strategija kako bi bili sigurni da su svojim donacijama stvarno doprineli rešavanju pitanja od važnosti za mesta u kojima posluju. Oni sa kojima smo u kontaktu ističu da im je važno da budu prepoznati kao „dobar komšija“, da njihovi sugrađani, zaposleni i klijenti znaju da se radi o nekome ko odgovorno posluje i uživa dobru reputaciju. Važno im je i da budu u kontaktu sa onima koje su pomogli, a o rezultatima donacija brinu još dugo nakon što su sredstva koja su namenili u tu svrhu potrošena.

Na koj način se mogu postići dugoročniji rezultati?

Način da inicijative od opšteg značaja koje postižu dugoročne efekte dobiju na značaju u očima građana i pokretača akcija je medijska propraćenost tokom čitavog njihovog trajanja. Istraživanje koje je za 2018. godinu za Trag fondaciju sproveo IPSOS pokazuje nam da je javnost koja je obaveštena o napretku akcije koju podržava, načinima na koji su upotrebljena donirana sredstva, kao i krajnjem ishodu te akcije, zadovoljnija svojim doprinosom i spremnija da ponovi angažman. Kada bi se umanjio osećaj neizvesnosti koj prati davanje za opšte dobro, oblast filantropskih davanja bi bila značajno unapređena u Srbiji.

Foto: Aleksandar Crnogorac
Podelite ovaj tekst: