Nagrade Telenor fondacija “Prof. dr Ilija Stojanović”

Nagradu Telenor fondacije „Prof. dr Ilija Stojanović“ u kategoriji najbolji diplomirani studenti za 2016/17-tu dobili su Tijana Zrnić – Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Gorana Crnobrnja – Elektrotehnički fakultet u Beogradu i Nikola Raičević – Elektronski fakultet u Nišu, 16. decembra

Ingeborg Øfsthus sa dobitnicima

Autori nagrađenih stručnih radova konferencije TELFOR 2017 su Ferenc Janky, Srđan Milojević, Predrag Mitrović i Stefan Tešanović, dok su Perić H. Zoran, Petković D. Marko, Nikolić R. Jelena i Jovanović Z. Aleksandra dobitnici nagrade za najbolji stručni rad objavljen u međunarodnom časopisu.

„Studenti koji su ovde budući su lideri i stvaraoci telekomunikacionih trendova u Srbiji. Sigurna sam da je pred njima još mnogo prilika da uče, razvijaju se i rastu istom brzinom kao naša industrija. Za 11 godina koliko Telenor dodeljuje ovu nagradu, više od sto studenata i autora radova je nagrađeno“, kaže Ingeborg Øfsthus, generalna direktorka Telenora Srbije na Svečanoj akademiji povodom proslave Dana Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Nagradu „Prof. dr Ilija Stojanović“ ustanovila je Telenor fondacija 2007. godine u znak sećanja na akademika profesor dr Iliju Stojanovića, pionira modernih telekomunikacija na prostoru nekadašnje SFRJ i današnje Srbije i osnivaču katedre za telekomunikacije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Profesor Stojanović bio je učitelj gotovo svih generacija današnjih iskusnih inženjera telekomunikacija koji su sada nosioci ove industrije.

Podelite ovaj tekst: