Nestlé povećava broj žena na rukovodećim pozicijama

Kompanija Nestlé predstavila je akcioni plan čiji je cilj da poveća broj žena na rukovodećim pozicijama na globalnom nivou, a koji dodatno ističe i nadograđuje posvećenost kompanije pružanju jednakih mogućnosti za sve zaposlene

Yana Mikhailova

Poslednjih godina Nestlé je već ostvario napredak u tom području, pa tako na rukovodećim pozicijama danas radi 43 odsto žena. U okviru novog Plana za unapređenje rodne ravnopravnosti (Gender Balance Acceleration Plan), kompanija će posebnu pažnju posvetiti naporima da u okviru 200 najviših rukovodećih pozicija poveća procenat žena, sa dosadašnjih 20 odsto na 30 odsto do 2022. godine.

Mark Schneider, izvršni direktor kompanije Nestlé, ističe: „Radimo ispravnu stvar. Verujemo da će veći diverzitet zaposlenih, sa više žena u vrhu kompanije, ojačati našu inkluzivnu kulturu i učiniti Nestlé još boljom kompanijom za rad. Postavljamo ciljeve koje možemo meriti, kako bismo bili odgovorni prema sebi.“

U Adriatik regionu, Nestlé zapošljava 717 osoba, od kojih su 57 odsto žene, a 43 odsto muškarci. Kada govorimo o rukovodećim pozicijama, 62 odsto ovih mesta zauzimaju žene, a 38 odsto muškarci.

„Ravnoteža polova je ključna komponenta Nestlé-ovog pristupa različitosti i inkluzivnosti. Kompanija Nestlé u Adriatik regiji odražava ovaj pristup. Različitost i inkluzivnost su deo naše kulture i dokazano motivišu i angažuju zaposlene, što dovodi do visokih performansi i inovacija. To je način na koji poslujemo i jedan je od načina na koji Nestlé živi svoje vrednosti“, izjavila je Yana Mikhailova, regionalna direktorka tržišta jugoistočne Evrope kompanije Nestlé.

Brinući se o rodnoj ravnopravnosti u svim oblastima ljudskih resursa, Nestlé je nedavno uključen u Bloomberg-ov  indeks rodne ravnopravnosti (GEI) iz 2019. Kompanija koristi ovaj povoljan momenat kako bi postavila nove ciljeve i pokrenula dodatne akcije u ovoj oblasti.

Nestlé-ov Plan za unapređenje rodne ravnopravnosti jača već postojeću posvećenost kompanije ovom cilju – i žene i muškarci imaće ključnu ulogu u poboljšanju ovog procesa i stvaranju još boljeg mesta za rad.

Podelite ovaj tekst: