NIS održava energetsku stabilnost i u pandemiji

Jovica Bojinović, rukovodilac Sektora za HSE u Bloku Promet i glavni poverenik civilne zaštite NIS-a, u intervjuu za kvartalni bilten Nacionalnog naftnog komiteta Srbije, ističe da je poslovanje u uslovima epidemije novog korona virusa značajan izazov za sve poslovne sisteme, posebno velike kompanije poput NIS-a, koja broji više od 11.000 zaposlenih

„Za velike kompanije, poput NIS-a, na prvom mestu, prioritet je zdravlje zaposlenih, ali i očuvanje stabilnosti snabdevanja građana, privrede i državnih institucija. Ova pandemija nam je ukazala i na nove rizike, ali i mogućnosti“, ocenio je Jovica Bojinović, rukovodilac Sektora za HSE u Bloku Promet i glavni poverenik civilne zaštite NIS-a u intervjuu za kvartalni bilten Nacionalnog naftnog komiteta Srbije.

Bojinović je naveo da je poslovanje u uslovima epidemije novog korona virusa značajan izazov za sve poslovne sisteme, posebno velike kompanije poput NIS-a, koja broji više od 11.000 zaposlenih  i pored Srbije posluje i u susednim državama – Bosni i Hercegovini, Bugarskoj i Rumuniji. Zbog toga su, prema njegovim rečima, pravovremeno reagovanje i dobra organizacija od ključne važnosti za suočavanje sa ovim izazovom.

U tom smislu, NIS je među prvima formirao krizni tim kako bi se osigurala bezbednost zaposlenih i potrošača sa jedne strane,  ali i održala energetska stabilnost u Srbiji, sa druge strane. Takođe, formirani su timovi u svim organizacionim delovima u NIS-u, kao i u firmama kompanije u regionu: „Svi timovi su radili izuzetno efikasno, donosili i koordinirali preventivne mere, nabavljali neophodne količine zaštitne opreme, a posebno bih naglasio da smo sa našim stručnjacima iz Departmana za maziva Bloka „Promet“ usvojili proizvodnju našeg dezinfekcionog sredstva NISOTEC ANTISEPSOL koje smo koristili za potrebe kompanije. Pored toga, pratili smo i dalje pratimo sve preporuke nadležnih državnih organa kada je reč o suzbijanju širenja infekcije“, rekao je Bojinović.

Bojinović je naveo da  je na nivou kompanije formiran krizni tim koji usvaja sve ključne mere, prati zdravlje zaposlenih i sarađuje sa nadležnim državnim organima. Istovremeno, definisani su uloga i zadaci civilne zaštite u kompaniji koja sarađuje sa republičkim štabom za vanredne situacije: „Najveći izazov u ovako brojnoj i po objektima razuđenoj kompaniji bilo je uspostaviti kvalitetnu komunikaciju sa zaposlenima i rukovodstvom u cilju pravovremenog donošenja odluka kako bi biznis procese prilagodili novonastalim okolnostima, a rad učinili bezbednim i istovremeno efikasnim“, ocenio je Bojinović.

Glavni poverenik civilne zaštite NIS-a istakao je da  je od početka izbijanja epidemije uspostevljena dobra informisanost zaposlenih o tome kako se prenosi infekcija, kako se mogu čuvati, šta da čine u slučaju da sumnjaju da su zaraženi ili da su bili u kontaktu sa obolelim. Takođe, odmah po proglašenju vanrednog stanja zaposlenima u administraciji NIS-a omogućen je rad od kuće, a posebne mere uvedene su na naftnim bušotinama, u Rafineriji nafte Pančevo, benzinskim stanicama. Istovremeno, sva službena putovanja odložena su do daljnjeg, a sastanci su organizovani putem video veze: „Na lokacijama NIS-a sprovođena je redovna dezinfekcija, gde god smo mogli postavili smo ograde od pleksiglasa kako bi se smanjio intenzitet kontakata. Uvedena je i obaveza za sve zaposlene o praćenju kontakata sa kolegama na dnevnom nivou. Sve to rezultiralo je time da smo očuvali zdravlje zaposlenih i da proizvodnja i prodaja na našim lokacijama ni u jednom trenutku nisu stale“, rekao je Bojinović.

On smatra da će novonastale okolnosti uticati na promenu HSE Strategije i politike u kompaniji uvođenjem novih alata i mera, a sve u cilju povećanja bezbednosti zaposlenih i procesa u sličnim ili istim okolnostima, koje će predstavljati izazove u budućnosti: „Pandemija je definitivno uticala na promenu HSE kulture u kompaniji, koja je ovom prilikom podignuta za još jednu lestvicu u svim organizacionim delovima NIS-a“, zaključio je Bojinović, uz konstataciju da je nivo HSE svesti kod zaposlenih unapređen primenom mera ne samo za vreme boravka u prostorima kompanije, već i usvajanjem novog bezbednog načina ponašanja u svakodnevnom životu.

Podelite ovaj tekst: