Nova, redizajnirana internet prezentacija APR-a

Agencija za privredne registre ima novu redizajniranu internet prezentaciju. Sajt www.apr.gov.rs je jedan od najposećenijih među državnim organima koji je u 2018. godini, prema Google analitici, imao više od 5.200.000 posetilaca

Najveći razlog za ovako veliku posećenost su podaci i dokumenta iz više od 20 elektronskih registara koji se objavlјuju na sajtu Agencije. Najkorišćeniji su pretraživači registrovanih privrednih subjekata, finansijskih izveštaja, ugovora o finansijskom lizingu i založnih prava na pokretnim stvarima i pravima.

Privrednici i građani posećuju ovaj sajt i zbog najažurnijih i najtačnijih informacija o postupcima registracije, kao i zbog uputstava za korisnike, te  obrazaca sa registracionim prijavama koji se redovno ažuriraju u skladu sa promenama zakona i propisa koji se, takođe, objavlјuju na ovom sajtu jer čine pravni okvir za rad Agencije.

Agencija, preko svog sajta, omogućuje jednostavan pristup elektronskim servisima i uslugama za privredu i  ostala pravna lica. Naime, od 2016. godine obveznici isklјučivo na ovaj, elektronski način podnose finansijske izveštaje, a građanima se preko informacionog sistema za objedinjene procedure izdaju građevinske dozvole. Putem posebnih aplikacija od nedavno je omogućena i e- registracija preduzetnika i jednočlanih društava sa ograničenom odgovornošću.

U elektronskom obliku se, preko sajta APR-a, mogu evidentirati i stvarni vlasnici, dok je državnim organima i srodnim institucijama omogućen elektronski unos podataka u Registar mera i podsticaja regionalnog razvoja i Centralnu evidenciju privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji. Preko ovog sajta se može pristupiti i Regionalnom portalu privrednih registara, preko koga su dostupni zajednički servisi APR-a i Centralnog registra Severne Makedonije.

Novi sajt je u većoj meri prilagođen potrebama korisnika i optimizovan za pristup i pregledanje pomoću aktuelnih veb pregledača, kao i za pristup sadržajima preko mobilnih uređaja. Uz ćiriličnu i englesku stranu sajta, sadržaji će ubuduće biti dostupni i na latinici, a uz pomoć klјučnih reči omogućeno je lakše pronalaženje želјenih sadržaja.

Podelite ovaj tekst: