O ZELENIM POLITIKAMA: Kako da pregovaramo sa EU

Često se u našoj javnosti, kako onoj stručnoj, tako i široj, među građanstvom, postavlja pitanje kada će Srbija da postane članica Evropske unije.

Piše: Danijel Pantić, predsednik Saveta za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zelene stranke

Piše: Danijel Pantić, predsednik Saveta za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zelene stranke

Ovo je sasvim razumljivo ukoliko imamo u vidu da običan građanin naše države često, ako je verovati skorašnjim istraživanjima javnog mnenja, poistovećuje članstvo Srbije u EU sa boljim kvalitetom života. Svako priželjkuje bolju budućnost. Pogotovo kada se pogled baci na neke od komšija: Bugari, Rumuni i Hrvati ne samo što slobodno putuju diljem zapadne Evrope, već se tamo legalno i lako zapošljavaju.

Odgovor na gornje pitanje je do pre neku godinu bilo moguće dobiti, sa visokim stepenom preciznosti, putem jednostavne analogije. Naime, ukoliko se uzme kao startna pozicija otvaranje pristupnih pregovora države koja je stekla status kandidata za članstvo u EU, onda je potrebno do oko sedam godina da se oni okončaju i još neko dodatno vreme da države članice ratifikuju pristupni ugovor nove članice u svojim zakonodavnim telima, nakon što je referendum “kod kuće” o učlanjenju, dao pozitivne rezultate. Tako je, recimo, prolazno vreme potrebno Hrvatskoj moglo da se sračuna po analogiji sa Slovačkom ili Mađarskom.

Naravno, dosta toga je uvek zavisilo ne samo od ispunjenja tehničkih kriterijuma koji su bili i ostali conditio sine qua non za učlanjenje već i od kvalitetne diplomatske mreže, dobrog lobiranja u prestonicama najuticajnijih članica (Berlin, Pariz…), kao i od mogućnosti da se obezbedi da neka od postojećih država članica bude sponzor interesa države koja je aspirant na članstvo.

Sve je to bilo tako dok nije nastala finansijska kriza, dok evro nije uzdrman, uz kontinuiran priliv migranata na spoljne granice Unije, što je sve skupa vodilo jačanju populizma, te i skorašnjem odustajanju Ujedinjenog Kraljevstva od članstva u EU. Prvi put se praktično pokazalo da evropske integracije mogu da budu i reverzibilan proces.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • MEĐUNARODNI SAJAM NAMEŠTAJA, OPREME, UNUTRAŠNJE DEKORACIJE I SAJAM MAŠINA, ALATA I REPROMATERIJALA U BEOGRADU: Najbolja rešenja u oblasti drvne industrije
  • PREDAVANJE O NEJEDNAKOSTI NA FAKULTETU ZA EKONOMIJU, FINANSIJE I ADMINISTRACIJU U BEOGRADU: Globalizacija, migracije i budućnost srednje klase
  • ODLUKA OPEK O SMANJENJU PROIZVODNJE NAFTE: Nade u postepeni oporavak
  • SAVETI ZA REŠAVANJE REALNIH PROBLEMA IZ OBLASTI FINANSIJA I RAČUNOVODSTVA: Status ogranka stranog pravnog lica
  • VREME JE ZA VAŽNE STVARI U ŽIVOTU: Gorenje na sajmu IFA u Berlinu 2016.
  • FELJTON: PITER DRAKER: Upravljanje i rukovođenje preduzećem
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. novembra 2016.
Podelite ovaj tekst: