Oboleli od limfoma strogo da se pridržavaju saveta u situaciji izazvanoj pandemijom

Nacionalni dan borbe protiv limfoma uspostavljen je pre tri godine i obeležava se 24. marta. Na žalost, ovaj dan dočekujemo u vanrednoj situaciji, suočeni sa velikom pretnjom koju nosi pandemija COVID-19. Preporuke za obolele od limfoma na sajtu Udruženja LIPA www.lipa.org.rs

Oboleli od limfoma da se strogo pridržavaju saveta lekara, ne izlaze i održavaju higijenu

Udruženje obolelih od limfoma LIPA, prateći savete struke i naših hematologa ističe da sve osobe koje imaju hronične limfoproliferativne bolesti, kao što su limfomi i hronična limfocitna leukemija pripadaju rizičnoj grupi pacijenata. Taj rizik je viši ukoliko je lečenje u toku ili je završeno u poslednja tri meseca. Taj rizik se dodatno povećava ako osoba ima i druge hronične bolesti (dijabetes, kardiovaskularne bolesti, plućne bolesti).

U kriznoj situaciji sa kojom smo trenutno suočeni, najvažnije je da se pacijenti striktno i jedino pridržavaju saveta lekara, koji će proceniti određene modifikacije terapije od slučaja do slučaj, a uzimajući u obzir procenu rizika i benefita, izbegavaju sve situacije moguće ekspozicije COVID-19 i redovno održavaju higijenu.

Hronična limfocitna leukemija je najčešće hematološko maligno oboljenje kod odraslih i primarno se smatra oboljenjem starijeg životnog doba, koje pogađa pacijenate starije od 65 godina. Procenjuje se da u Evropi broj obolelih iznosi oko 4,9 slučaja na 100.000 stanovnika, što joj daje status retke bolesti. Srbija se po broju pacijenata uklapa u ovu statistiku, broj novodijagnostikovanih na godišnjem nivou je oko 340 pacijenata, a broj pacijenata sa HLL-om u Srbiji je nešto manji od 2.000.

U ranim stadijumima bolesti većina bolesnika nema značajne simptome, te se vrlo često bolest otkrije sasvim slučajno, običnom analizom krvi. Postoji grupa bolesnika koja nema simptome ili komplikacije i ne zahteva lečenje, već redovno praćenje od strane hematologa, dok kod bolesnika sa agresivnom formom bolesti, koja se karakteriše brzom progresijom neophodno je odmah krenuti sa lečenjem. Standard lečenja zavisi od godina bolesnika,  komorbiditeta, parametara rizika i raspoloživih medikamenata.

Bez obzira da li se lečenje uvodi odmah ili je pacijent pod redovnim nadzorom, život sa ovom teškom i neizvesnom bolešću predstavlja jedinstveno iskustvo, kroz koje svaka osoba i njoj bliski ljudi prolaze na različite načine.

Zahvaljujući nesebičnoj podršci od strane struke i strukovnog Udruženja Srpske Limfomske Grupe – SLG, hematolozi su dali preporuke za naše pacijente, koje možete naći na sajtu Udruženja LIPA i društvenim mrežama. Specijalisti su spremni da daju odgovore na pitanja u vezi problema i izazova sa kojima su pacijenti suočeni u ovom trenutku.

Podelite ovaj tekst: