Onlajn plaćanje naknade za obradu finansijskih izveštaja

Od kraja januara omogućeno je elektronsko plaćanje naknada za obradu finansijskih izveštaja u Agenciji za privredne registre (APR), a omogućen je i pristup Posebnom informacionom sistemu APR-a za sastavlјanje i dostavlјanje finansijskih izveštaja za 2016.

Zvonko Obradović i Ana Brnabić

Tim povodom u APR-u je bila Ana Brnabić, ministarka državne uprave i lokalne samouprave koja je rekla da će ovaj servis u budućnosti značajno olakšati proceduru i pojednostaviti rad privrede.

Ona je istakla da resorno ministarstvo podržava sistem plaćanja platnim karticama za privredu, jer će na tome Vlada Srbije i sva ministarstva, pre svega ministarstvo finasija i lokalne samouprave posebno raditi.

“Ostalo nam je da sledimo primer APR-a i da uvedemo ovu uslugu plaćanja platnim karticama preko portala e-Uprave i za građane Srbije koji su to zaslužili. Osnova za uvođenje elektronske uprave u Srbiji su registri, a upravo u APR-u je jedini registar koji Srbija ima”, naglasila je Brnabić.

U ovoj godini će se raditi na uvođenju još dva velika registra i već je počeo rad na tome. To su registar građana i registar adresnih podataka.

Zvonko Obradović, direktor APR-a je rekao da je prošle godine 157.00 kompanija i pravnih lica u Srbiji podnelo finansijske izveštaje elektronskim putem, uz upotrebu elektronskog potpisa, ali da ti izveštaji nisu mogli da se elektronski plate i da je bilo problema oko elektronskih potpisa.

“Sada smo uspeli da uspostavimo sistem koji omogućava plaćanje svim oblicima platnih kartica. Važno je za institucije da ne moraju da napuste Upravu za trezor i ne moraju da otvaraju račun u banci, a provizija se plaća na identičan način kao i do sada, odnosno 50 dinara je za iznose do 2.500 dinara, a dva odsto za iznose preko toga”, rekao je Obradović.

On je naglasio da je ovim sistemom koji je u upotrebi i proces finasijske kontrole rešen na automatizovan način i da sve to korisnicima značajno treba da olakša život.

Finasijski izveštaji se podnose u dva koraka, odnosno prvo statistički do 28. februara i oni su besplatni, a konačni izveštaju se plaćaju i podnose se do 30. juna.

Prema rečima Zvonka Obradovića pripremlјena je i aplikacija za elektronsko potpisivanje, jer je oko toga prošle godine bilo problema. Ta aplikacija je besplatna, urađena je po najnovijem standardu koji je usvojila Evropska komisija i omogućava primanje i evropskih sertifikata.

Privredna društva, preduzetnici, ali i ostala pravna lica koja imaju obavezu dostavlјanja finansijskih izveštaja u APR od 31. januara naknadu za uslugu obrade i objavlјivanja finansijskih izveštaja mogu da plate preko interneta i E-plaćanje mogu da izvrše bilo kojom platnom karticom.

Uslugu elektronskog plaćanja platnim karticama pružaće Komercijalna banka koja je izabrana u postupku javne nabavke u maju 2016., na osnovu kriterijuma najniže provizije i najkraćeg vremena za transakciju uplate. Aplikaciji za E-plaćanje pristupa se preko internet stranice APR-a u registru finansijskih izveštaja.

Podelite ovaj tekst: