Početak prijema finansijskih izveštaja za 2020.putem posebnog informacionog sistema Agencije za privredne registre

Korisnicima je od 20. januara 2021. godine omogućen pristup aplikaciji za dostavlјanje izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja sa propisanom dokumentacijom, odnosno izjave o neaktivnosti za 2020. godinu, kojim se obezbeđuje jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavlјanja tih izveštaja.

Sva pravna lica i preduzetnici koji knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, saglasno zakonu o računovodstvu, dužni su da izveštaje za 2020. godinu dostave Agenciji za privredne registre (APR) isklјučivo u elektronskom obliku, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Od ove godine su obveznici dostavlјanja izveštaja i stečajne mase nad kojima je nastavlјen postupak stečaja u slučaju obustave ili zaklјučenja tog postupka nad stečajnim dužnikom, odnosno stečajne mase koje imaju svoj zasebni matični broj.

Kako poslednji dan za predaju izveštaja za statističke potrebe ove godine ističe u nedelјu, 28. februara, prijem izveštaja biće omogućen zaklјučno sa 1. martom 2021. godine.

Na internet stranici www.apr.gov.rs, u okviru Registra finansijskih izveštaja nalazi se odelјak eDostavlјanje finansijskih izveštaja za 2020. godinu, sa linkovima za Pretragu evidencije obveznika i pristup posebnom informacionom sistemu sa aplikacijom za sastavlјanje i dostavlјanje izveštaja, kojoj se pristupa preko Sistema za centralizovano prijavlјivanje korisnika.

Putem linka Pretraga evidencije obveznika, korisnici treba da izvrše uvid u podatke o svakom pojedinačnom obvezniku, kao što su statusni i podaci o zakonskom zastupniku, veličina obveznika, obaveza vršenja revizije, računovodstvena regulativa, obrasci na kojima obveznik treba da sastavlјa izveštaj. Obveznici treba da izvrše proveru ažurnosti podataka u evidenciji, dok se reklamacije, ukoliko postoje promene u podacima, upućuju na elektronsku adresu: obveznicifi@apr.gov.rs, dok obveznici, koji nisu registrovani u registrima Agencije, treba da prilože i dokaze koji potvrđuju istinitost svojih navoda iz reklamacije. Proveru podataka u evidenciji obveznika je potrebno izvršiti pre dostavlјanja izveštaja za 2020. godinu, kako bi se što brže izvršile promene podataka u evidenciji i time omogućilo dostavlјanje izveštaja u skladu sa važećim propisima.

Kako bi pružila pomoć obveznicima prilikom elektronskog sastavlјanja i dostavlјanja izveštaja za 2020. godinu, Agencija je objavila tehničko uputstvo za potpisivanje dokumenata i zahteva kvalifikovanim elektronskim potpisom i uputstvo za elektronsko plaćanje, kao i video uputstva o kreiranju zahteva, popunjavanju obrazaca, potpisivanju i ažuriranju dokumentacije, o plaćanju naknade, potpisivanju i dostavlјanju izveštaja, uz detalјna korisnička uputstva za sastavlјanje i dostavlјanje svih vrsta izveštaja za 2020. godinu.

Za dodatne informacije, vezane za sve vrste izveštaja, korisnici se mogu obratiti na elektronsku adresu finizvestaji@apr.gov.rs, a za rešavanje tehničkih pitanja u vezi primene posebnog informacionog sistema Agencije i potpisivanja zahteva ili dokumentacije, korisnici se mogu obratiti na elektronsku adresu sd@apr.gov.rs.

Podelite ovaj tekst: