Poslovanje sa malim biznisom beleži najviše stope rasta

Novonastale okolnosti uzrokovane pandemijom virusa korona, uzdrmale su svetsku ekonomiju, a najviše preduzetnike i mala preduzeća koji su u izazovnim vremenima najranjiviji.

Piše: Maja Andonov

Zbog toga je Banca Intesa, kao vodeća banka u Srbiji i najveći strateški partner domaće privrede, u fokus svog poslovanja postavila upravo sektor malih preduzeća.

Narodna banka Srbije je vrlo brzo po proglašavanju vanrednog stanja i na samom početku pandemije, donela Odluku da se klijentima ponudi zastoj u izmirenju kreditnih obaveza, i to se kao prva mera pokazalo izuzetno važno, jer je pomogla, pre svega malim preduzećima da umanje finansijski pritisak na poslovanje i očuvaju likvidnost u trenutku smanjenog obima svojih aktivnosti.

Banca Intesa je ponudila moratorijum svim svojim klijentima, a u skladu sa Odlukom NBS, tako da se najveći deo naših klijenata u segmentu malog biznisa, a prateći trend na domaćem bankarskom tržištu, odlučio na pauzu u izmirivanju obaveza.

Kako bi doprinela ublažavanju negativnih posledica pandemije COVID-19 na poslovanje preduzeća u Srbiji, Banca Intesa je potpisala Ugovor sa Ministarstvom finansija Vlade Republike Srbije i Narodnom bankom Srbije o garanciji Republike Srbije za kreditiranje privrede. Paketom ekonomskih mera Vlade za podršku privredi, predviđena je direktna pomoć preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima koja, prema zvaničnim podacima, zapošljavaju čak 900.000 ljudi u Srbiji i predstavljaju pokretač čitave privrede. Mere su preduzećima, pored ostalog, omogućile odlaganje poreza i doprinosa kao i obaveza po osnovu kredita, pomoć oko isplate minimalnih zarada zaposlenima, dodatne izvore finansiranja. Krediti iz garantne šeme koji se odobravaju sa povoljnom kamatnom stopom, kao i produženim periodom otplate i grejs periodom, pokazali su se kao izuzetno važni i traženi u našoj Banci, stoga smo veoma zadovoljni što kao pouzdan partner Vlade Srbije i NBS doprinosimo oporavku privrede.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • ISTRAŽIVANJE POTVRDILO DA JE LIDL POSTAO PRVI IZBOR ZA VELIKI BROJ POTROŠAČA: Srbija se izjasnila – ”DA” za Lidlove proizvode
  • VLADA I PKS OTVARAJU ZAJEDNIČKU KANCELARIJU U JERUSALIMU: Čadež u Izraelu: Jača saradnja sa rastućom digitalnom zajednicom
  • DIGITALNI VODIČ: Pandemijsko zumiranje
  • PRIMENA SAVREMENIH TEHNOLOŠKIH PROCESA U RAFINERIJI NAFTE PANČEVO: Efikasnija prerada nafte zahvaljujući digitalizaciji
  • AJA JUNG, OSNIVAČ I DIREKTOR BEOGRADSKOG FESTIVALA IGRE: Počeo je drugi čin
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. oktobra 2020.
Podelite ovaj tekst: