Primena Zakona o zaštiti podataka ličnosti

Savet stranih investitora organizovao je ‘’Reality Check’’ konferenciju  8. jula, posvećenu primeni Zakona o zaštiti podataka ličnosti, sa ministarkom pravde Nelom Kuburović. Savet stranih investitora bio aktivan tokom javne rasprave o zakonu koji počinje da se primenjuje 21. avgusta

Na skupu su učestvovali i

Goran Pekez

predstavnici Ministarstva pravde i Kancelarije Poverenika.

Diskusija je bila fokusirana na otvorena pitanja koja se odnose na primenu novog Zakona o zaštiti podataka ličnosti, koja je suštinski povezana i za predvidljivost i za obezbeđenje pravne sigurnosti koja je od krucijalnog značaja za sve investitore u Srbiji.

Goran Pekez, član Upravnog odbora Saveta rekao je da Savet stranih investitora pozdravlja usvajanje novog Zakona o zaštiti podataka ličnosti i usklađivanje sa relevantnim EU direktivama. Članovi Saveta su ustanovili niz nejasnoća i otvorenih pitanja na koji način da se u potpunosti pridržavaju nove zakonske regulative.

„Savet je preuzeo inicijativu da okupi najrelevantnije predstavnike partnerskih institucija i pokuša da stekne bolji uvid u prava i obaveze, koje proizilaze iz novog Zakona. Nadamo se da je ovo samo početak dijaloga u vezi sa ovim značajnim Zakonom, čija primena počinje u avgustu ove godine. Potrebno je da ustanovimo cilj da nastavimo dijalog u mesecima koji dolaze i da pokušamo da zajednički radimo na rešavanju problema koja proizilaze iz prakse’’, zaključio je Goran Pekez.

Nela Kuburović

U panel diskusiji učestvovali su: prof. dr Saša Gajin, ko-autor teksta zakona o Zaštiti podataka ličnosti, Zlatko Petrović, Ministarstvo pravde, rukovodilac Grupe za nadzor nad tajnošću podataka i ko-autor teksta zakona o Zaštiti podataka ličnosti, Nevena Ružić, pomoćnica generalnog sekretara Sektora za harmonizaciju Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Radoje Gvozdenović, pomoćnik generalnog sekretara Službe Sektora za IT Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti,  Dušan Lalić, predsednik Odbora za lizing i osiguranje Saveta i Igor Živkovski, predsednik Pravnog Odbora Saveta. Moderator je bio izvršni direktor Saveta Aleksandar Ljubić.

Na skupu je zaključeno da Savet, Ministarstvo pravde i kancelarija Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti treba da prodube međusobnu saradnju u vezi sa ovim značajnim zakonom, kao i drugim važnim pitanjima.

Podelite ovaj tekst: