Улога консалтинга

uloga-konsaltingaProfession group је домаће предузеће за менаџмент и консалтинг, које запошљава пет радника на челу са власницом Снежаном Симин. Пословна политика у пружању услуга овог консултантског тима заснована је на знању, мултидисциплинарности, интернационалном искуству и познавању менаџмента. Инсистирају на квалитету, а не на величини тима, јер се услуге консултаната и у свету вреднују према квалитету обављеног посла и према вредности и учесталости обављених пројеката, а не према броју људи.

Запослени у Profession group-у имају претходно радно искуство у сличним областима, сви су високообразовани и добро познају међународне односе, економију, менаџмент, маркетинг, новинарство и историју уметности.

– У оквиру PR стратегије, примарно креирамо различите моделе комуникације за све релевантне циљне јавности од корисника услуга, купаца производа до локалне заједнице, доносиоца одлука и целокупног друштва. Сматрамо да је поред афирмације компаније и њених активности, веома важан задатак PR активности управо потврда одговорности компаније у односу на тржиште и све оне којима се обраћа и са којима сарађује, објашњава Снежана Симин, оснивач Profession group агенције.

Она додаје да PR активности треба да афирмишу компанију, али и да информишу и едукују јавност о свему што је од значаја за њено пословање. Уз помоћ PR-а компанија привлачи пажњу јавности, али пре свега настоји да задржи освојено тржиште и избори трку са конкуренцијом. У тим пословима важну улогу игра квалитетна комуникациона стратегија коју треба да осмисли PR тим те компаније и агенције са којом сарађује.

Успех PR активности зависи углавном од оних који раде тај посао, њихове свести, одговорности, познавања функционисања медија и стварног интереса јавности којој представљају производе, услуге и активности клијената.

Скица за портрет

Снежана Симин има десетогодишње искуство у пословима PR-а, менаџмента и консалтинга. Каријеру је започела као PR велике међународне авио-компаније, али након пет година радног искуства одлучила је да формира свој тим који ће клијентима пружати квалитетан PR сервис. Петогодишњи рад Profession group-а карактерише сарадња са великим компанијама које не само да имају јасно изражену потребу за PR-ом, већ и свест о његовој улози и значају. Рад са међународним финансијским институцијама омогућио им је да дају свој допринос у креирању повољнијег пословног амбијента за рад МСП у Србији.
– По завршетку студија међународних односа и после стицања драгоцених искустава у авио-саобраћају и доброг упознавања са условима пословања на нашем тржишту у мени је „проговорио” менаџер који је хтео да започне бизнис самостално, али чији је једини почетни капитал био – дотадашње радно искуство. Пре пет година у Србији су били релативно повољни услови за оснивање предузећа и тако сам одлучила да оснујем предузеће иако је у то време на тржишту дошло до експанзије бројних PR агенција и испоставило се да је то добро, јер је позитивно утицало на профилисање понуде у овој области пословања, каже Снежана Симин. Квалитет њеног дотадашњег рада и добра сарадња са клијентима афирмисали су је у сарадњи са будућим клијентима и одмах по оснивању фирме добила је поверење три велике међународне компаније и започела сарадњу на неколико пројеката.

Podelite ovaj tekst: