Projekat RAISE među najboljim projektima u Evropi

Evropska komisija uvrstila je Projekat ruralne i poljoprivredne integracije u podržavajućoj okolini RAISE među 20 najboljih projekata u Evropi.

projekat-raiseTo je zajednički projekat Fondacije Ana i Vlade Divac, Unikredit fondacije i Unikredit banke. U okviru istraživanja i evaluacije različitih projekata i modela na temu migrantskog preduzetništva, Evropska komisija je uvrstila ovaj projekt među najbolje u oblasti promocije i podrške preduzetništvu i integraciji izbeglih i interno raseljenih lica. Ovo je jedini projekat iz Jugoistočne Evrope koji se, u konkurenciji od više od 200 projekata, izdvojio kao primer dobre prakse.

Projekat RAISE realizovan je od 2009. do 2012. godine i obuhvatio je 140 izbeglih i interno raseljenih porodica iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i sa Kosova, koje su do tada živele u kolektivnim centrima. Namera je bila da se obezbede neophodni uslovi i podrška za započinjanje biznisa da bi se integrisali u lokalne zajednice u kojima žive. Sredstva je obezbedila Unikredit fondacija, a Fondacija Ana i Vlade Divac, u saradnji sa Unikredit bankom i Novosadskim humanitarnim centrom, realizovala je projekat.

Unikredit fondacija je uložila u projekat više od 515 hiljada evra.

Podelite ovaj tekst: