Rast premije i dobiti Triglav osiguranja

Porast procenta tržišnog učešća učvršćuje petu poziciju Triglav osiguranje Beograd na kompetitivnom srpskom tržištu

Rast u svim segmentima osiguranja

Triglav grupa je u prvih devet meseci ove godine u odnosu na prošlogodišnji isti period za 10 % povećala obim bruto premije, koji je iznosio 905 miliona eura i realizovala  je 72 miliona eura dobiti pre oporezivanja, što je za 3 % više nego prošle godine. Uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine u Triglavu potvrđuju prognozu planirane godišnje dobiti. U trećem tromesečju kombinovani koeficijent imovinskih osiguranja iznosio je povoljnih 91,3 %, što potvrđuje dobro poslovanje u oblasti osiguranja. Sredstva klijenata kojima upravlja Triglav grupa u uzajamnim fondovima i u sektoru individualnog upravljanja krajem septembra ove godine iznosila su više od 1.050 miliona eura, što je za 61 % više nego krajem 2018. godine, posebno zbog ovogodišnjeg preuzimanja društva ALTA Skladi. Triglav nastavlja sa sprovođenjem strategije razvoja i rasta usmerene na dugoročno stabilno, profitabilno poslovanje i na povećanje vrednosti Triglav grupe. Triglav osiguranje Beograd, deo Triglav grupe je za 9 meseci 2019. godine postiglo rast ukupne premije osiguranja od 13,2% (obračunato u eurima) u odnosu na isti period prethodne godine.

 10-procentni rast premije, povoljni kombinovani koeficijent. Triglav grupa je u prvih devet meseci ove godine fakturisala 905,5 miliona konsolidovane bruto premije osiguranja (indeks 111 u odnosu na isti period prošle godine). Porast premija ostvaren je na sva tri segmenta osiguranja i na većini tržišta. Grupa je uspešnim prodajnim akcijama, povećanim prodajnim aktivnostima i pridobijanjem novih osiguranika ostvarila rast premije u svim grupama imovinskih osiguranja, a ukupna premija tog segmenta bila je u odnosu na isti vremenski period prošle godine viša za 11 odsto. Premija zdravstvenih osiguranja je na osnovu povećanog broja sklopljenih osiguranja i zbog povećanja prosečne premije porasla za 22 %, premije životnih i penzijskih osiguranja više su za 2 %, što se može prvenstveno pripisati višim uplatama klasičnih životnih i penzijskih osiguranja i prodaji tih osiguranja i preko bankovnih prodajnih kanala. Ovogodišnji štetni dogođaji bili su do sada relativno povoljni, a fakturisani bruto iznosi šteta u Triglav grupi iznosili su 505,5 miliona eura (indeks 102). Kombinovani koeficijent Grupe iznosio je povoljnih 91,3 %, što je posledica poboljšanog koeficijenta šteta i sačuvane stabilne vrednosti koeficijenta rashoda.

Dobar poslovni rezultat.
Dobar rezultat je prvenstveno posledica disciplinovanog preuzimanja rizika osiguranja i rasta obima poslovanja. Dobit koja proizlazi iz bruto tehničkog dela poslovanja iznosila je 54,7 miliona eura i bila je 13 % viša nego lane u istom periodu. Dobit iz finansijskih ulaganja osiguravačke delatnosti u visini od 14,9 miliona eura niži je nego prošle godine (indeks 76), a na nju su uticale negativne kamatne stope, koje i dalje snižavaju neto prihode od kamata. Zbog daljeg pada kamatnih stopa u ovoj godini Triglav grupa je oformila odgovarajuće rezerve. Dobit iz neosiguravajućeg dela poslovanja Grupe, u što ulaze i rezultati poslovanja oba društva za upravljanje, iznosila je 2,4 miliona eura (indeks 144).

Investicijski portfolio Triglav grupe. Finansijska ulaganja Grupe krajem septembra 2019. dostigla su vrednost od 3,3 milijarde eura (indeks 106). U portfoliju imaju i dalje preovlađujući udeo od 73,1 % dužničkih vrednosnih hartija, koje su uglavnom investirane na području eura.

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je rekao: »Sa poslovanjem i sa postignutim rezultatima u prvih devet meseci smo zadovoljni. Poslujemo u izuzetno zahtevnim prilikama na finansijskim tržištima, ali disciplinovano preuzimanje rizika i rast obima poslovanja omogućuju nam da uspešno postižemo zacrtane ciljeve. Uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine potvrđujemo svoju prognozu planirane godišnje dobiti.«

Triglav grupa u Srbiji

Ukupna fakturisana premija Triglav osiguranja Beograd iskazana u evrima zabeležila je rast od 13,5% u segmentu neživotnih osiguranja i 8,9% u segmentu životnih osiguranja. Prema poslednjim zvaničnim podacima tržište osiguranja u Srbiji je na kraju drugog kvartala zabeležilo rast bruto premije iskazane u EUR od 3,1%, dok je u istom periodu rast bruto premije Triglav osiguranja Beograd iznosio 13,2%. Ostvarenim poslovnim rezultatima Triglav osiguranje u Srbiji povećao je svoje tržišno učešće sa 6,0% na 6,6% u odnosu na isti period prošle godine.

»U devet meseci 2019. godine premašili smo rast bruto premije za 4,4% u odnosu na planiranu veličinu za ovaj period. Ovakav razvoj poslovanja i trendovi na tržištu osiguranja doveli su do usvajanja revidirane, inovativne poslovne strategije za period 2019 -2022. godine. Siguran sam da će ovi činioci dovesti do daljeg poboljšanja naših usluga i zadovoljstva naših klijenata«, izjavio je gospodin Dragan Marković, predsednik Izvršnog odbora Triglav osiguranja u Beogradu.

 

Podelite ovaj tekst: