Речник банкарства и финансија

recnik-bankarstva-i-finansija

  • earning – продуктиван, који доноси приход
  • earning assets – продуктивна актива, имовина која доноси приход
  • earning capacity – способност зарађивања, рентабилност
  • earning potential – износ који особа треба да је способна да заради; износ дивиденде коју акција треба да донесе earning power – рентабилност, дугорочна способност предузећа да остварује добит; рентабилност ангажованог капитала, коефицијент приход/капитал
  • earnings – (свака) зарада; профит који компанији остаје након плаћања свих трошкова и пореза, нето-приход компаније током неког периода
  • earnings before interest after taxes (EBIAT) – оперативни и неоперативни профит пре одбијања камате плус порез на готовински приход
  • earnings before interest and taxes (EBIT) – оперативни и неоперативни профит пре одбијања камате и пореза на приход
  • earnings before interest, taxes and amortization (EBITA) – приход пре плаћања камате и пореза и одбијања амортизације
  • earnings before interest, taxes and depreciation (EBITD) – оперативни и неоперативни профит пре одбијања камате, пореза на приход и трошкова депресијације
РЕЧНИК БАНКАРСТВА И ФИНАНСИЈА (енглеско-српски/српско-енглески) Биљане Симурдић у издању ИП “ЖАРКО АЛБУЉ” обухвата око 30.000 одредница на 916 страна.
Тврди повез: цена са ПДВ-ом 2916,00 динара
Меки повез: цена са ПДВ-ом 1912,00 динара
Podelite ovaj tekst: