Речник банкарства и финансија

  • ekonometarbalance (bal.) – салдо, биланс, стање рачуна; ненаплаћен износ; to balance an account – изравнати/поравнати рачун; to balance a budget – уравнотежити буџет; to carry over a balance – пренети салдо; to extend a balance – види to carry over a balance; to make up a balance sheet – сачинити биланс; to balance off the accounts – дати стање рачуна на крају обрачунског периода; to balance orders – (берза) направити биланс налога, направити нето-биланс хартија од вредности којима се трговало током једног дана на основу којег се утврђује цена на отварању следећег дана; to remit the balance – дозначити остатак износа; to balance the shortfall – надокнадити мањак
  • balance-based – заснован на салду
  • balance-based system – систем електронског новца у којем су  електронска средства ускладиштена на уређају као што је нумеричка књига са трансакцијама унетим као кредитни или дебитни износ
  • balance brought down – (рач.) стари салдо, пренос салда
  • balance brought forward (b/fwd; b/f) – види balance brought down
  • balance card – картица салда
  • balance carried down – (рач.) закључни салдо за текући период
  • balance carried forward (c/fwd, c/f) – види balance carried down
  • balance certificate – привремена потврда о непродатом делу акција

РЕЧНИК БАНКАРСТВА И ФИНАНСИЈА (енглеско-српски/српско-енглески) Биљане Симурдић у издању ИП “ЖАРКО АЛБУЉ” обухвата око 30.000 одредница на 916 страна.
Цена са ПДВ-ом 2916,00 динара.

Podelite ovaj tekst: