REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO: Kraj jula – rok za konsolidovane finansijske izveštaje za 2018.

Konsolidovani finansijski izveštaj je finansijski izveštaj u kome se prikazuje finansijski položaj ekonomske celine koju čine matično pravno lice i sva zavisna pravna lica u zemlji i inostranstvu, tako da je svrha sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja prikazivanje stanja i zarađivačke sposobnosti grupe povezanih pravnih lica kao jedne ekonomske celine.

Piše: Jelena Mihić Munjić

Pojedinačni finansijski izveštaji pravnih lica koja se konsoliduju, sastavljaju se u skladu sa istim računovodstvenim politikama, zatim se vrši sabiranje, a potom neutralisanje efekata svih međusobnih transakcija kako bi u konsolidovanim finansijskim izveštajima bili iskazani samo odnosi sa pravnim licima van grupe koja se konsoliduje.

Osnovni principi i procedure za pripremu i prezentaciju konsolidovanih finansijskih izveštaja definisani su u MSFI 10 – Konsolidovani finansijski izveštaji.

Konsolidovane finansijske izveštaje su obavezna da sastavljaju pravna lica koja imaju kontrolu nad jednim ili više pravnih lica. Definisano je da kontrola postoji kada pravno lice poseduje, direktno ili indirektno, preko zavisnih pravnih lica, više od polovine kapitala, odnosno glasačkih prava u pravnom licu u koje je investiralo.

Kontrola postoji čak i kada matično pravno lice ima polovinu ili manje prava glasa, ako ima:

 • moć nad više od polovine glasačkih prava na osnovu sporazuma sa ostalim investitorima
 • moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama pravnog lica na osnovu statuta ili sporazuma
 • moć imenovanja ili opoziva većine članova upravnog odbora ili odgovarajućeg upravljačkog tela, a kontrolu nad entitetom ima taj odbor ili telo
 • moć većinskog glasanja na sastancima upravnog odbora ili odgovarajućeg upravljačkog tela, a kontrolu nad entitetom ima taj odbor ili telo.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

 • NOVA INVESTICIJA KOMPANIJE JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL U FABRIKU U SENTI Tri miliona evra uloženo u novu proizvodnu liniju
 • ALEKSEJ TIHONOV, DIREKTOR LANCA SNABDEVANJA ZA TRŽIŠTE JUGOISTOČNE EVROPE I ČLAN UPRAVLJAČKOG TIMA NESTLÉ: Distribucija je robotizovana, ali su granice problem
 • ALEXANDRA OLIVERA KORICHI, DIREKTORKA DM SRBIJA I DM MAKEDONIJA: Iz dm inkubatora – na tržište
 • DIGITALNI VODIČ: Savršene kamere pametnih telefona
 • POČELO “NOVIH DEVET PRIČA” (NINE NEW STORIES) ER SRBIJE: Na prvom letu iz Beograda za Helsinki
 • POSLOVNA SAZNANJA: Život vam mogu unaprediti 4 R
 • NA DRUGOM FRIZERSKOM FESTIVALU U BEOGRADU PREDSTAVLJENA VRHUNSKA KREATIVNOST ŠIŠANJA: Dobar frizer je – umetnik
 • TV SLIKE I PRILIKE: Ako kaniš pobediti ne smeš izgubiti…
 • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. jula 2019.
Podelite ovaj tekst: