REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO: Šta donose najavljene izmene poreskih zakona

Vlada Republike Srbije najavila je izmene Zakona o porezu na dohodak građana, koji bi stupio na snagu od 1.1.2020. godine.

Piše: Jelena Mihić Munjić

Kroz najavljene izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana biće predloženo povećanje neoporezivog iznosa zarade sa 15.300 RSD na 16.300 RSD. Takođe, planiranim izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje predviđa se smanjenje stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca sa 12% na 11,5%.

Najavljeno je i uvođenje podsticaja za državljane koji nisu boravili u Srbiji u protekle dve godine, a kojima bi se umanjila osnovica za obračun poreza i doprinosa u visini od 70% u narednih pet godina, ukoliko se vrate i zaposle u Srbiji.

Takođe, predviđa se da će od 1.1.2020. godine poslodavci koji budu povećavali broj zaposlenih i zapošljavali lica koja nisu bila u radnom odnosu tokom 2019. biti oslobođeni plaćanja 70% poreza na zarade i doprinosa za PIO za ta lica tokom 2020. godine, odnosno 65% u toku 2021. i 60% u toku 2022. godine. Ova mera će najviše pogodovati firmama koje su angažovale preduzetnike-paušalce jer je jedna od najznačajnijih izmena koja se najavljuje uvođenje testa samostalnosti paušalaca. Naime, poreska uprava će imati zadatak da utvrdi da li angažovanjem preduzetnika nastaje radni odnos, odnosno da li je ovakvim angažovanjem preduzetnika izvršen simulovani posao. Najavljeno je uvođenje jedanaest kriterijuma za test samostalnosti paušalca. Ukoliko se ispuni šest od jedanaest kriterijuma, smatraće se da paušalac ne ispunjava uslov samostalnosti.

Kriterijumi su sledeći:
• Nalogodavac definiše radno vreme.
• U ugovoru postoji klauzula o zaštiti konkurencije…

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • U BEOGRADU ODRŽAN 19. EKONOMSKI SAMIT U ORGANIZACIJI TGI GRUPE: Inovacije su prioritet za bankarski sektor
  • PRIVREDNA KOMORA SRBIJE ORGANIZUJE SPECIJALNE OBUKE ZA PRIVREDNIKE: Novo izdanje pravila za međunarodnu trgovinu Incoterms 2020
  • REGIONALNA KONFERENCIJA “POVEĆANJE PRODAJE OSIGURANJA U POSTOJEĆIM USLOVIMA“: Čvrsta veza između osiguranja i ekonomskog rasta
  • SIEMENS-OVI PROIZVODI ZASNOVANI NA DIGITALNIM PLATFORMAMA ODGOVARAJU NA SVE ZAHTEVE KORISNIKA: Inteligentni elektroenergetski sistemi
  • NEVENA PEROVIĆ, RUKOVODILAC SEKTORA PRAVO I COMPLIANCE: Poverenje potrošača stiče se uz fer i transparentno poslovanje
  • JESENJI VIVALDI FORUM MOKROGORSKE ŠKOLE MENADŽMENTA „LJUDI SA SVRHOM – HR PRAKSE KOJE PRAVE RAZLIKU“: Zašto je važno imati dobar HR sektor
  • SAŠA ŠKUNDRIĆ, DIREKTOR DIREKCIJE ZA LJUDSKE RESURSE VOJVOĐANSKE BANKE AD NOVI SAD, OTP GRUPE: Digitalno bankarstvo stavlja HR pred više izazova
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. novembra 2019.
Podelite ovaj tekst: