Višak u budžetu iskoristiti za smanjenje poreza privredi

Analiza najvećih slabosti domaće ekonomije pokazuje da je najbolјe da se raspoloživa sredstva upotrebe za podsticaj nedovolјnog privrednog rasta kroz smanjenje poreza privredi; budžetski višak treba koristiti i za izgradnju osnovne infrastrukture, čije loše stanje koči privredni rast i negativno utiče na kvalitet života građana

Početkom oktobra 2019. Fiskalni savet Republike Srbije predstavio je javnosti analizu pod nazivom “Strateške preporuke za budžet i fiskalnu politiku 2020”. S obzirom na to da je tek usvojen rebalans budžeta za ovu godinu, a da se priprema budžet za narednu godinu, višak od 45 milijardi dinara (400 miliona evra), koji je izvestan, potrebno je odgovorno usmeriti. Osnova ima za smanjenje poreza privredi i povećanje investicija u infrastrukturu, ukazuje Fiskalni savet, a Magazin Biznis prenosi delove ove analize.

U budžetu za 2020. pojaviće se višak koji bi trebalo iskoristiti za smanjenje poreza privredi i povećanje investicija u infrastrukturu, a ne za plate. Fiskalni savet je analizirao tekuće fiskalne i makroekonomske trendove i na osnovu toga napravio projekciju javnih prihoda i rashoda u 2020. godini. Projekcija pokazuje da će u toj godini postojati višak u budžetu od oko 45 milijardi dinara koji se može iskoristiti za nove ekonomske politike – smanjenje poreza privredi i povećanje investicija u infrastrukturu, a ne za plate.

Sredstva od skoro 400 miliona evra jesu značajna, ali su ipak nedovolјna u odnosu na sve objektivne potrebe zemlјe.

Vlada je, međutim, već predloženim rebalansom budžeta za 2019, preuranjeno definisala jednu od najvažnijih ekonomskih politika u 2020. i tako potrošila trećinu slobodnog fiskalnog prostora – time što je predložila prekomerno povećanje zarada u opštoj državi od preko 9,5% u proseku (umesto povećanja od 5-5,5% koliko bi bilo ekonomski opravdano), upozorio je Fiskalni savet.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • U BEOGRADU ODRŽAN 19. EKONOMSKI SAMIT U ORGANIZACIJI TGI GRUPE: Inovacije su prioritet za bankarski sektor
  • PRIVREDNA KOMORA SRBIJE ORGANIZUJE SPECIJALNE OBUKE ZA PRIVREDNIKE: Novo izdanje pravila za međunarodnu trgovinu Incoterms 2020
  • REGIONALNA KONFERENCIJA “POVEĆANJE PRODAJE OSIGURANJA U POSTOJEĆIM USLOVIMA“: Čvrsta veza između osiguranja i ekonomskog rasta
  • SIEMENS-OVI PROIZVODI ZASNOVANI NA DIGITALNIM PLATFORMAMA ODGOVARAJU NA SVE ZAHTEVE KORISNIKA: Inteligentni elektroenergetski sistemi
  • NEVENA PEROVIĆ, RUKOVODILAC SEKTORA PRAVO I COMPLIANCE: Poverenje potrošača stiče se uz fer i transparentno poslovanje
  • JESENJI VIVALDI FORUM MOKROGORSKE ŠKOLE MENADŽMENTA „LJUDI SA SVRHOM – HR PRAKSE KOJE PRAVE RAZLIKU“: Zašto je važno imati dobar HR sektor
  • SAŠA ŠKUNDRIĆ, DIREKTOR DIREKCIJE ZA LJUDSKE RESURSE VOJVOĐANSKE BANKE AD NOVI SAD, OTP GRUPE: Digitalno bankarstvo stavlja HR pred više izazova
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. novembra 2019.
Podelite ovaj tekst: