SRBOLJUB ANTIĆ, EKONOMISTA: Srbija treba samostalno da vodi ekonomsku politiku

Ne bi bilo pametno da zemlja kao što je Srbija, koja ima teritorijalni spor i mnoštvo nezavršenih ekonomskih reformi, izigrava zamorče samo zato što je neko kreirao nešto novo, pa bio to i MMF.

Srboljub Antić

Ovako ekonomista Srboljub Antić, ranije predstavnik Srbije u MMF (Vašington 2001-2012), odgovara na pitanje Magazina Biznis da li je instrument koordinacije politika (PCI), koji su novinari prozvali “čuvarkuća”, idealan program za nas, kao što to tvrdi ministar finansija Dušan Vujović.

– Bord MMF-a odobrio je PCI kao novi nefinansijski instrument pre tri i po meseca, tačnije 26. jula 2017. Do sada ga nijedna zemlja nije koristila. Iskustvo kaže da treba koristiti one instrumente i politike koji su potvrđeni u praksi.

• Da li nam je, onda, novi aranžman sa Fondom neophodan?

– Za Srbiju je karakteristično da je ekonomska politika kvalitetnija kada imamo aranžman sa MMF-om, što pokazuje koliko je domaća elita slaba. Osim toga, postoji vidljiva želja da se Vlada Srbije, pa i čitava ekonomija kontroliše sa jednog mesta. Po ova dva kriterijuma, nama je novi aranžman potreban. Nasuprot tome, često vezivanje za ovu organizaciju sa sobom nosi stigmu koja Srbiji nije korisna. Ako tome dodamo da Srbiji nije potrebna finansijska pomoć MMF-a, onda se može reći da nam novi aranžman nije potreban. Vreme je da Srbija vodi ekonomsku politiku mnogo samostalnije. Da li ćemo ili ne zaključiti novi aranžman zavisiće od faktora koji nisu u Vladi Srbije i NBS.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • FOKUS NA IZGRADNJI JAČEG ODNOSA IZMEĐU POTROŠAČA I GORENJE BRENDOVA: U čemu vam sve može pomoći šoping bot
  • SWAMI NATARAJAN, LIDER PRODAJE, RAZVOJA I STRATEGIJE KOMPANIJE ORACLE: Možemo da unapredimo elektronske usluge u državnoj upravi
  • PROJEKAT SAVETA EVROPE I EVROPSKE UNIJE: UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI U SRBIJI: Građani imaju pravo na kvalitetnu javnu upravu
  • IZ BANKARSKOG UGLA: Kako zaštititi poslovanje od promena deviznog kurs
  • FRANK REUL, ŠEF RAZVOJA ORBIS – ACCORHOTELS ZA ISTOČNU EVROPU: U ovom regionu vidimo šansu za snažan rast
  • KLOD BRODIK, GENERALNI MENADŽER KOMPANIJE SERVIE Inovativne terapije dostupne i u Srbiji
  • POSLOVNA SAZNANJA: Bolujete li od nedostatka vremena
  • PORUKE VREMENA PROŠLIH – ISTORIJA I TRADICIJA FILANTROPIJE U SRBIJI U 20. I 21. VEKU (3) Filantropija u oblasti nauke i prosvete
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. decembra 2017.
Podelite ovaj tekst: