DANKO BRČEREVIĆ: Reforma državne uprave najslabija tačka

Da je fiskalna konsolidacija zavisila samo od reformi javnih preduzeća nikada ne bi uspela, jer se prave reforme praktično sprovode samo u Železnicama. Javno preduzeće koje nas trenutno najviše brine ipak nije Srbijagas, već EPS. Usled otpora sindikata, godinama se odlaže usvajanje sistematizacije kojom bi se utvrdio višak zaposlenih

Danko Brčerević

Godišnji manjak u budžetu 2014. iznosio je preko 2,2 milijarde evra, javni dug je gotovo nekontrolisano rastao i išli smo ka krizi. Iz tog ugla posmatrano, stabilizacija budžeta koja je sada postignuta nesporno je veliki uspeh. Međutim, stanje javnih finansija još uvek je daleko od impresivnog. Javni dug od oko 65 odsto BDP-a je za Srbiju previsok, investicije države su nedovoljne, a budžeti lokalnih samouprava su neuređeni.

Ovako Danko Brčerević, glavni ekonomista Fiskalnog saveta, odgovara na pitanje Magazina Biznis da li, poput Džejmsa Rufa, šefa misije Međunarodnog monetarnog fonda, smatra da je Srbija u protekle tri godine napravila „impresivan preokret“.

– Praktično, i sama Vlada priznaje da budžetska situacija nije „impresivna“, jer još uvek zadržava na snazi krizne mere, poput Zakona o privremenom umanjenju penzija.

• Fiskalni savet je nedavno u jednom od svojih izveštaja upozorio i na probleme u lokalnim kasama…

– Jedan broj gradova i opština sistematski kasni u plaćanju svojih obaveza i ta kašnjenja su se u pojedinim lokalnim samoupravama toliko nagomilala da premašuju njihove godišnje budžete. Uz to, neuspešno je poslovanje većine lokalnih javnih preduzeća i drugih lokalnih ustanova, poput apoteka. I onda imamo situaciju da se ogromna sredstva iz budžeta lokalnih samouprava odlivaju na subvencije za pokrivanje tih gubitaka umesto da idu u investicije. Na primer, neefikasan sistem javnog prevoza u Beogradu dotira se iz gradskog budžeta sa preko 100 miliona evra, što je ogroman iznos koji bi mogao daleko efikasnije da se upotrebi. Stalni manjak investicija gradova i opština jeste ogroman ekonomski problem, ali svoj poražavajući uticaj zapravo ima na kvalitet života građana.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • FOKUS NA IZGRADNJI JAČEG ODNOSA IZMEĐU POTROŠAČA I GORENJE BRENDOVA: U čemu vam sve može pomoći šoping bot
  • SWAMI NATARAJAN, LIDER PRODAJE, RAZVOJA I STRATEGIJE KOMPANIJE ORACLE: Možemo da unapredimo elektronske usluge u državnoj upravi
  • PROJEKAT SAVETA EVROPE I EVROPSKE UNIJE: UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI U SRBIJI: Građani imaju pravo na kvalitetnu javnu upravu
  • IZ BANKARSKOG UGLA: Kako zaštititi poslovanje od promena deviznog kurs
  • FRANK REUL, ŠEF RAZVOJA ORBIS – ACCORHOTELS ZA ISTOČNU EVROPU: U ovom regionu vidimo šansu za snažan rast
  • KLOD BRODIK, GENERALNI MENADŽER KOMPANIJE SERVIE Inovativne terapije dostupne i u Srbiji
  • POSLOVNA SAZNANJA: Bolujete li od nedostatka vremena
  • PORUKE VREMENA PROŠLIH – ISTORIJA I TRADICIJA FILANTROPIJE U SRBIJI U 20. I 21. VEKU (3) Filantropija u oblasti nauke i prosvete
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. decembra 2017.
Podelite ovaj tekst: