ŠTA DONOSE NOVI PROPISI O RADNOM ANGAŽOVANJU: Pojednostavljeno zapošljavanje sezonskih radnika

Ministarstvo poljoprivrede i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) kreirali su elektronski sistem za prijavljivanje sezonskih radnika preko onlajn platforme.

Piše: Jelena Mihić Munjić

Procedura prijave i odjave radnika je značajno pojednostavljena, a svi radnici prijavljeni na ovaj način imaju pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i osiguranje u slučaju povrede na radu. Naime, postojala je potreba da se uredi sistem pojednostavljenog zapošljavanja koji će poslodavce osloboditi nepotrebne i obimne administracije vezane za postupak prijave i odjave sezonskih radnika, a sezonskim radnicima doneti izvesnu sigurnost. Upravo zbog toga, donet je Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima.

Platforma je aktivna od januara 2019. godine, tako da se evidenciona prijava i odjava sezonskih radnika sada podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi, preko onlajn platforme www.sezonskiradnici.gov.rs. Na osnovu podataka iz evidencione prijave i odjave sezonskih radnika, Poreska uprava Centralnom registru za obavezno socijalno osiguranje podnosi jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje.

Poslodavac može biti fizičko lice – nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik ili pravno lice koje obavlja delatnost isključivo u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Sezonski radnik je svako fizičko lice koje poslodavac angažuje za obavljanje sezonskih poslova uz novčanu naknadu za rad, tako da se sezonskim radnikom ne smatraju lica koja rade bez naknade (član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, komšija, prijatelj i slično).

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • SREDSTVA PROGRAMA „ZAJEDNICI ZAJEDNO“ USMERENA U ZDRAVSTVENE INSTITUCIJE: NIS ulaže oko milion evra u zdravstvo Srbije
  • POGLED ISKOSA: Ko da spreči građane da se zadužuju
  • TV SLIKE I PRILIKE: Skandal-majstori i mutivode
  • DIGITALNI VODIČ: Jedan osmeh plaća sve
  • PLANTAŽE JEDAN OD NAJVEĆIH PROIZVOĐAČA GROŽĐA, VINA I LOZOVE RAKIJE U JUGOISTOČNOJ EVROPI: Priča o lozi, kamenu, suncu i ljudima
  • U PODNOŽJU AVALE NOVO MESTO KOJE PROMOVIŠE POVRATAK PRIRODI: Beograd dobio prvi Eko-park
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. maja 2019.
Podelite ovaj tekst: