МАЈКРОСОФТ РАЗВОЈНИ ЦЕНТАР У СРБИЈИ И СТАРТИТ, УЗ ПОДРШКУ КОМПАНИЈА НОРДЕУС И СЕВЕН БРИЏИС, ОБЈАВИЛИ ЗАЈЕДНИЧКИ ДОКУМЕНТ Шта је потребно српској ИТ индустрији

Мајкрософт развојни центар у Србији и Стартит, уз подршку компанија Нордеус и Севен Бриџис (Seven Bridges), објавили су 17. марта документ у којем износе своје виђење потреба ИТ сектора у Србији и предлажу кораке које стручна заједница и кључни актери треба да предузму, како би се остварио бржи и одрживи развој ове индустрије.

Увек пун Стартит у Београду: Најбољи доказ великог интересовања за ИТ сектор

У фокусу документа је потреба за модернизацијом нашег образовног система, уз нагласак на потенцијал који ИТ сектор има за економски развој читаве земље. Компаније потписнице сматрају да је овај потенцијал могуће остварити тако да ИТ сектор дугорочно буде један од основа наше економије и да у овој делатности будемо конкурентни на савременом глобалном тржишту.

Основа предлога је у подршци образовању и иновацијама, како би и остале сфере друштва и економије, уз помоћ квалификованих стручњака и иновативних пракси, могле успешно да спроведу процесе дигиталних трансформација. Како се наводи у документу, велико интересовање за ИТ подстакло је представнике домаће ИТ заједнице да се удруже у истицању основних потреба и премиса ове индустрије како би се избегло потенцијално неразумевање и дезинформисање. Стога потписници позивају компаније да се придруже правним лицима која су креирала овај документ. Преносимо изводе из овог документа.

ИТ је најздравија индустрија у Србији

… У последње време сведоци смо све већег интересовања за ИТ индустрију које долази са различитих страна – родитеља, студената, ђака, међународних организација, незапослених, новинара, домаће привреде која, пратећи светску праксу, тежи и да своје бизнис моделе развија пратећи технолошке трендове и државе која у њој види један од потенцијала за развој економије.

Као последица овог интересовања многи чланови домаће ИТ заједнице бивају питани за савете и добијају различите позиве за учешћа у пројектима, интервјуима, радним групама и др. Са жељом да искомуницирамо свима оно што сматрамо вредним, заједно са неколико домаћих ИТ компанија креирали смо манифест који би требало да једноставно објасни основне ствари које треба да разуме свако ко жели да постане њен део или јој помогне у даљем развоју. У наредним годинама, вероватно и деценијама, главни ограничавајући фактор за раст ИТ индустрије у свету биће брзина повећања броја ИТ стручњака. То је прилика коју Србија не би смела да пропусти.

Опширније у штампаном издању


У овом броју још и …

  • РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА НАМЕНИЛА 80 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ИЗВОЗНИКЕ: Пoдршкa зa нaступ нa сajмoвимa
  • ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТРАГ ФОНДАЦИЈЕ: СРБИЈА НАЈВИШЕ ИЗДВАЈА ЗА ОПШТЕ ДОБРО У РЕГИОНУ: Прошле године за филантропију прикупљено 21,2 милиона евра
  • ПКС ПОВЕЗУЈЕ ДОМАЋУ ПРИВРЕДУ СА ВЕЛИКИМ МЕЂУНАРОДНИМ СИСТЕМИМА: Текниа КГ – први добављач Ебершпехера из Србије
  • ИГOР MAЏAРEВИЋ, EКOНOMСКИ СAВETНИК У AMБAСAДИ ФИНСКE У СРБИJИ: Компаније из Финске заинтересоване за производњу машина у Србији
  • СAJAM TEХНИКE И TEХНИЧКИХ ДOСTИГНУЋA, ОД 15. ДО 19. MAJА: Teмпo будућнoсти
  • ЗВОНИМИР ПАВЛЕК: УСПЕШНА ТРГОВИНА (4): Од личног представљања до саветовања купаца
  • Следећи број Економетра излази 2. маја 2017.
Podelite ovaj tekst: