ЈИРЖИ КРАЛ: Предузетници треба добро да науче да аплицирају за средства ЕУ

Брзом развоју сектора МСП у Чешкој допринело је транспарентно законодавство и стварање повољног пословног окружења. Законодавство је било добро прилагођено пре уласка у Унију, па је остварен такав напредак да су данас, од укупног броја фирми, чак 99,8 одсто МСП и предузетници, а у њима је запослено 58,9 одсто радника

Jиржи Крал

У Чешкој је остварен велики и брз прогрес у развоју сектора малих и средњих предузећа (МСП), који је почео још у периоду пре уласка земље у ЕУ 2004. године. Према статистичким подацима који су у последњих неколико година слични, у овој земљи од укупног броја фирми, 99,8 одсто су МСП и предузетници, који запошљавају 58,9 одсто радника. Ова предузећа учествују са 55 одсто у стварању додате вредности. Брзом развоју сектора МСП допринело је транспарентно законодавство и правни оквир, који је био добро прилагођен пре уласка у Унију, као и стварање повољног пословног окружења. Даљем напретку сектора допринео је улазак на велико европско тржиште и могућност да МСП користе средства из фондова.

Изградња система ипак није прошла без проблема. Због појединачних случајева злоупотребе средстава, у једном периоду обустављено је коришћење средстава у појединим регионалним канцеларијама. Да се такви проблеми не би дешавали, потребно је обезбедити добре капацитете на свим нивоима одобравања и контроле пројеката. Ове информације сазнали смо од Јиржи Крала, шефа Одељења за трговину, економију и развојну сарадњу у Чешкој амбасади у Београду, у разговору за Економетар.

„Када смо 1990. године прешли са централизоване на тржишну привреду било је потребно време да људи науче да буду слободни, да оснивају и самостално руководе фирмама, као и да се смањи број нефункционалних предузећа. У том периоду отворен је велики број МСП, а чешка влада се максимално трудила да подржи њихов развој и то се показало ефикасним. Влада је и у претприступним преговорима за улазак у ЕУ била веома значајна полуга за развој овог сектора. Из буџета су издвојена средства за подршку, али су коришћена и средства из фондова.

Опширније у штампаном издању


У овом броју још и …

  • РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА НАМЕНИЛА 80 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ИЗВОЗНИКЕ: Пoдршкa зa нaступ нa сajмoвимa
  • ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТРАГ ФОНДАЦИЈЕ: СРБИЈА НАЈВИШЕ ИЗДВАЈА ЗА ОПШТЕ ДОБРО У РЕГИОНУ: Прошле године за филантропију прикупљено 21,2 милиона евра
  • ПКС ПОВЕЗУЈЕ ДОМАЋУ ПРИВРЕДУ СА ВЕЛИКИМ МЕЂУНАРОДНИМ СИСТЕМИМА: Текниа КГ – први добављач Ебершпехера из Србије
  • ИГOР MAЏAРEВИЋ, EКOНOMСКИ СAВETНИК У AMБAСAДИ ФИНСКE У СРБИJИ: Компаније из Финске заинтересоване за производњу машина у Србији
  • СAJAM TEХНИКE И TEХНИЧКИХ ДOСTИГНУЋA, ОД 15. ДО 19. MAJА: Teмпo будућнoсти
  • ЗВОНИМИР ПАВЛЕК: УСПЕШНА ТРГОВИНА (4): Од личног представљања до саветовања купаца
  • Следећи број Економетра излази 2. маја 2017.
Podelite ovaj tekst: