Tekući računi Komercijalne banke za mali biznis i preduzetništvo

Komercijalna banka u portfoliju proizvoda namenjenih mikroklijentima ima tekuće račune za mali biznis i preduzetništvo- Kombank Standard i Kombank Ekspert. Ovi računi kreirani su u skladu sa potrebama preduzetnika i mikro privrednih subjekata, u cilju lakšeg i efikasnijeg poslovanja.

U okviru Kombank Standard tekućeg računa klijentima su na raspolaganju su: dinarski tekući račun sa dostavom izvoda na e-mail adresu, devizni račun, Hal E-bank ili Web E-bank KOmBANK BIZ, bez naknade za mesečno održavanje, E-commerce bez naknade za implementaciju i korišćenje za klijente čiji je mesečni promet putem elektronske trgovine veći od 100 hiljada dinara, POS terminal, Mastercard business debitna i Visa Business kartica sa odloženim plaćanjem, kao i dozvoljeno prekoračenje – overdraft kredit.

Kombank Ekspert napredni tekući račun, osim navedenih proizvoda i usluga Standard tekućeg računa, uključuje još tri dodatne usluge: M-bank bez naknade za mesečno održavanje, kredit za obrtna sredstva sa naknadom za obradu zahteva umanjenom za 50 odsto i Kombank Premijum tekući račun za vlasnika ili zakonskog zastupnika bez mesečne naknade

Mesečna naknada za vođenje Kombank Standard tekućeg računa je 595 dinara, a za Kombank Ekspert tekući račun 995 dinara. Procedura za otvaranje ovih računa je vrlo jednostavna, dovoljno je samo da klijent poseduje dinarski tekući račun u Komercijalnoj banci.

Više informacija u ekspoziturama Komercijalne banke, na brojeve telefona Kontakt centra 011 20 18 600 i 0700 800 900, kao i na sajtu www.kombank.com

Podelite ovaj tekst: