Telenor portal i aplikacija za osobe sa invaliditetom Dostupnibeograd.rs

Prema nezvaničnim procenama, u našoj zemlji živi oko 700.000 osoba sa invaliditetom, dok zvanični podaci ne postoje.

Najčešći problemi sa kojima sa suočavaju su nedovoljno pristupačni poslovni prostori, ulazi, toaleti, prostorije, generalno, većina okruženja u kojima svakodnevno borave. Dostupnost infrastruktura, objekata i lokacija je izuzetno važna za osobe sa invaliditetom kako bi mogli ravnopravno da učestvuju u svim sferama života i imaju mogućnost nesmetanog kretanja.

Centar za unapređenje društva, uz podršku Telenor fondacije, u okviru projekta „Korak ka dostupnom Beogradu“ razvio je internet portal i Android aplikaciju dostupnibeograd.rs. U pitanju je lako pregledna baza informacija o pristupačnosti objekata osobama sa invaliditetom, čime će njihovo kretanje i svakodnevno snalaženje biti olakšano.

Trenutno, uneto je više od 250 lokacija i uz svaku od njih, osnovni podaci o objektu, opis, ocena pristupačnosti, kao i saveti za svaki objekat i javnu površinu u sistemu. Dostupnibeograd.rs daje mogućnost kreiranja putanje od lokacije na kojoj se korisnik nalazi do željenog objekta.

Aplikacija i sajt omogućavaju i korisnicima da uzmu aktivno učešće u kreiranju dostupnijeg grada. Nakon registracije, korisnici mogu da daju ocenu lokacije ili objekta, ostave komentar, ili čak i sami unesu objekat i osnovne informacije o pristupačnosti. U tom slučaju, administratori vrše provere i u zavisnosti od tačnosti informacija, unose lokaciju u sistem.

Pružajući podršku za razvoj digitalnih rešenja poput dostupnibeograd.rs, Telenor fondacija pomaže u prevazilaženju društvenih izazova i dodatno podiže svest o potrebi daljeg razvoja infrastrukturnih rešenja u gradu, kako bi se smanjila nejednakost i omogućila inkluzija osoba sa invaliditetom.

Rešenje dostupnibeograd.rs biće predstavljeno na ovogodišnjem Sajmu turizma, koji će biti održan na Beogradskom sajmu, od 22. do 25. februara 2018.

Podelite ovaj tekst: