У Србији 102.500 предузетника

Олакшана процедура за отварање фирме довела је до 7.100 нових предузећа која су основана за осам месеци ове године, најновији су подаци из Агенције за привредне регистре. Просечно, у Србији се месечно отвори око 1.000 нових фирми.

preduzetnici-u-srbiji– У Србији је регистровано 102.500 предузетника – изјавила је Габријела Петковић-Јовановић, ПР Агенције за привредне регистре. – Од почетка ове године регистровано је 30.700 нових предузетника.

Од укупног броја постојећих привредних друштава више од десет одсто се бави трговином (око 3.200 фирми). За трговцима следи 1.700 фирми које се баве превозом робе у друмском саобраћају, а за превозницима нижу се инжењеринг, трговина на велико дрветом и грађевинским материјалом. Забрињавајуће је да се свега 10 одсто фирми бави неком врстом производње, што је двоструко мање у поређењу са окружењем.

– У регистру предузетника чак 25 одсто је са подручја Београда, а на Новом Београду их је активно 5.700 – каже Габријела Петковић-Јовановић. – За београдским предузетницима су новосадски, а има их 11.000. По окрузима за београдским и јужнобанатским, по броју активних предузетника, иду нишавски, златиборски и сремски.

После истека рока од 17,5 месеци за превођење из трговинских судова у Агенцију за привредне регистре, избрисано је 150.000 неактивних предузећа. Према подацима Агенције, за осам месеци ове године угашено је чак 16.100 предузетника.

Podelite ovaj tekst: