Укорак са светским трендовима

На годишњој конференцији о анализи и вредновању акција, која је одржана 4. и 5. децембра у Лос Анђелесу, ФИМА Инвест је имала свог представника

u-korak-sa-svetskim-trendovimaДа би унапређивали квалитет услуга које пружају на српском финансијском тржишту, обавеза запослених у компанијама ФИМА групе јесте да константно допуњују своја знања, прате регионална дешавања, али и светске трендове. Једна од најпрестижнијих организација која окупља више од 80.000 аналитичара и портфолио менаџера широм света, ЦФА Институт, организује семинаре на којима разматра традиционалне и савремене технике вредновања акција и управљање портфолиом, а у контексту актуелних дешавања на светском тржишту капитала. Ове године, конференција је одржана 4. и 5. децембра у Лос Анђелесу а ФИМА Инвест је имала свог представника.

Анализа и вредновање акција (Equity research and valuation) је стара, али веома динамична дисциплина која је задржала своје основне принципе кроз векове, али се мења и допуњује у складу са савременим кретањима на тржишту капитала. Финансијске иновације као што је LBO’s, CDO’s, NINjA loans (No Income, No Job or Assets loans – стамбени кредити који су направили велики потрес на светском тржишту капитала) имају велики утицај на тржиште акција. Да би одговорили на ове нове изазове, аналитичари и портфолио менаџери размењују своја искуства, а конференције које организује ЦФА Институт су право место за то. Посебна пажња ове године је посвећена следећим темама:

Рационална анализа (Rational Analysis) – концепт који обједињује фундаменталну, техничку, квантитативну и бихевиористичку анализу. Имајући у виду да фундаментална анализа доприноси разумевању компанија, техничка доприноси разумевању тржишта, бихевиористичка разумевању инвеститора, а квантна разумевању података које добијамо са тржишта, рационална анализа се чини као разуман приступ на савременом, врло конкурентном тржишту.

Podelite ovaj tekst: