Unikredit i EBRD podržavaju preduzetnice

Unikredit banka je u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) organizovala seminar za osnaživanje preduzetnica, u okviru programa Žene u biznisu, koji osim finansijske, pruža i savetodavnu podršku.

Na skupu pod nazivom ”Moj biznis u brojevima: Kako efikasno upravljati finansijama”, 12. septembra klijentima banaka predstavljeno kako da upravljaju obrtnim sredstvima, sagledaju učinke ulaganja i unaprede poslovanje. U okviru programa Žene u biznisu, EBRD je obezbedila pet miliona evra za kreditiranje MSP, kojima upravljaju žene, a Unikredit sredstva koristi kako bi uvećala kreditiranje tih preduzeća.

Na seminaru je predstavljena onlajn platforma Business Lens, koja sadrži informacije o finansiranju, radionicama, razvoju veština za unapređenje poslovanja i može da se koristi putem sajta www.ebrdwomeninbusiness.com. Gojko Vučinić, viši ekspert za bankarstvo Frankfurtske škole za finansije i menadžment održao je predavanje kako efikasno upravljati finansijama.

Čila Ihas, predsednica IO Unikredit banke rekla je da je seminar dobra prilika da preduzetnice saznaju kako da upravljaju finansijama i uspostave saradnju, a i banka daje savete o unapređenju poslovanja.

Program Žene u biznisu finansira EBRD, vlade Luksemburga i Švedske i specijalni akcionarski fond.

”Kompanije zahvaljujući programu Žene u biznisu imaju povećan pristup i mogućnost finansiranja, povoljnije cene, manja sredstva obezbeđenja i stručnu podršku, koju obezbeđuje EBRD program za savetovanje malih preduzeća”, rekao je Danijel Berg, direktor kancelarije EBRD za Srbiju.

Unikredit banka odobrava sredstva za obrtni kapital i investicije sa godišnjom kamatnom stopom od 2,8 odsto do tri i u maksimalnom iznosu do 500.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti.

– Kredit za obrtni kapital se odobrava na maksimalni period otplate do 36 meseci, dok se investicioni kredit odobrava na period od 60 meseci sa grejs periodom od 12 meseci, rekao je Zoran Ristić, direktor Direkcije za razvoj proizvoda, poslovanje sa preduzetnicima i malim privrednim društvima Unikredit banke.

Zahvaljujući podršci EBRD Bogdanka Pešić, vlasnica Perihard inženjeringa za proizvodnju štampača i softvera uvela je sistem nagrađivanja u firmi po ostvarenom učinku, promenila vizuelni identitet, reorganizuje firmu i obrazuje mlade menadžere.

Podelite ovaj tekst: