VALID NAGI, GLOBALNI DOGOVOR UN: Potrebno transparentnije poslovanje

Globalni dogovor UN je najveća dobrovoljna inicijativa koja povezuje kompanije, državne organe, nevladine organizacije i agencije UN čiji je cilj usaglašavanje poslovanja i aktivnosti sa deset principa društveno odgovornog poslovanja iz oblasti ljudskih prava, radnih prava, zaštite životne okoline i borbe protiv korupcije

Valid Nagi

Mreža Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija (UN) u Srbiji uključena je u evropsku mrežu lokalnih mreža UN. Postoji pet godina, okuplja 84 članice iz poslovnog, civilnog i javnog sektora, a 2010. je dobila prestižno priznanje u Njujorku, kao jedna od tri najbolje mreže u svetu po broju aktivnosti jer na pravi način razume globalne principe i efikasno ih primenjuje. U Srbiji postoji osam radnih grupa, među kojima su grupa za korporativnu društvenu odgovornost u bankarstvu i finansijama, grupa za životnu sredinu, grupa za medije, Radna grupa za borbu protiv korupcije, Radna grupa za podršku u vanrednim situacijama. Te grupe pokrivaju teme kojima se čak ni Globalni dogovor na svetskom nivou nije do sada bavio. Na primer, Radna grupa za korporativnu društvenu odgovornost u bankama, kojom predsedava Narodna banka Srbije, realizuje besplatne edukativne radionice za građane u gradovima širom Srbije o upravljanju ličnim finansijama, kao i predavanja u ekonomskim školama koje imaju smer bankarski službenik, o savremenim bankarskim trendovima i korišćenju finansijskih proizvoda za profesore i đake.
Valid Nagi, direktor lokalnih mreža Globalnog dogovora UN, otvorio je treći sastanak Evropskih mreža Globalnog dogovora, čiji je ovogodišnji domaćin, 18. oktobra, bila Srbija. Pored članica srpske mreže, konferenciji u Privrednoj komori Srbije (PKS) prisustvovalo je dvadesetak predstavnika evropskih mreža Globalnog dogovora UN.

Opširnije u štampanom izdanju

Podelite ovaj tekst: