ЕКОНОМИСТИ О ПОДРШЦИ ДРЖАВЕ МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА: Добар пословни амбијент подстиче предузетништво

МСП, по правилу, немају ресурсе да поднесу све трошкове и ризике лошег привредног амбијента. Ефикасније правосуђе и државна администрација су нужни, а држава треба да обезбеди и лакши приступ повољнијим изворима финансирања

Светислав Пауновић

Честе промене прописа, слаба правна регулатива, финансијска недисциплина, неравноправност учесника на тржишту и лоши услови финансирања јесу највећи проблеми са којима се суочавају мала и средња предузећа у Србији, сматрају економски стручњаци. Због тога кључна улога државе треба да буде, како наводе саговорници Економетра, унапређење пословног амбијента и стварање климе која подстиче развој малих и средњих предузећа.

Светислав Пауновић, професор на Београдској банкарској академији, истиче да је за развој МСП неопходна одговарајућа правна и пореска регулатива, али и нови механизми финансирања. Окружење, како каже, мора да буде подстицајно за покретање пословних активности.

„Започињање бизниса још увек доживљавамо као веома ризичну активност која је праћена бројним и компликованим процедурама које су поред тога и веома скупе. Битан елемент квалитета окружења се односи и на питање финансијске дисциплине и у том контексту потребна је стриктнија регулатива у овој области“, наводи Пауновић.

Када је реч о финансирању, он каже да је обим субвенционисаних кредита и грантова за подстицање предузетништва недовољан да значајније утиче на смањење тржишних каматних стопа.

„На тржишту Србије недостају неформални инвеститори, тзв. пословни анђели. Потребно је створити претпоставке и регулативу који ће омогућити њихово веће присуство и боље функционисање у Србији“, наглашава Пауновић.

Опширније у штампаном издању


У овом броју још и …

  • У НАПУЉУ ОДРЖАНА MEЂУНAРOДНA КOНФEРEНЦИJA „СРБИJA – ВРAТA БAЛКAНA – НOВE EКOНOМСКE ПРИЛИКE ЗA КOМПAНИJE СA JУГA“: Кoмпaниje сa jугa Итaлиje трaжe пaртнeрe у Србиjи
  • ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ: Бесповратне позајмице за машине и опрему
  • ФOНДAЦИJA НOВAК ЂOКOВИЋ И ЂEНEРAЛИ OСИГУРAЊE СРБИJA ПAРТНEРИ НA ПРOJEКТУ „ПOДРШКA, НE ПEРФEКЦИJA“: Помоћ и подршка у васпитавању деце
  • ПОСЛОВНE АНАЛИЗЕ ПОСТАЈУ СТАНДАРД У ПОСЛОВАЊУ: Како да смањите пословни ризик
  • Следећи број Економетра излази 2. априла 2019.
Podelite ovaj tekst: