Biološka terapija za lečenje psorijaze

Pacijentima obolelim od najtežih oblika psorijaze u Srbiji već 2 godine dostupna je biološka terapija, zahvaljući razumevanju Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Ova terapija u potpunosti može da promeni život

Geberit Grupa: Rast prodaje uprkos krizi

U 2020. godini na razvoj prodaje Geberit Grupe uticali su pandemija COVID-19 i negativna valuta. Naročito u drugom kvartalu, restrikcije nametnute zbog COVID-19 pandemije rezultirale su značajnim smanjenjem prodaje na