Брз раст српског финансијског тржишта

Несумњиво је да ће се убрзани развој финансијског тржишта у Србији наставити, само је питање колико ће времена бити потребно да тржиште достигне задовољавајући ниво

brz-rast-srpskogФормирањем нове владе остварен је потребан степен политичке стабилности, а у претходном периоду финансијски систем постављен је на стабилне стубове. Народна банка Србије, Комисија за хартије од вредности и друге институције финансијског тржишта добро обављају свој посао, инфлација је обуздана, фискална политика побољшана, економска кретања уведена су у нормалне токове а БДП сваке године бележи задовољавајући степен раста.

Несумњиво је да ће се убрзани развој финансијског тржишта у Србији наставити и у наредном периоду, само је питање колико ће времена бити потребно да тржиште достигне задовољавајући ниво. Логичан след околности је да, са друге стране, број инвеститора на финансијском тржишту константно расте као и њихова очекивања, потребе и квалитет перцепције ризика. У оваквим тржишним условима отвара се простор за развој нових могућности инвестирања каква су већ присутна на развијеним тржиштима. Муниципалне обвезнице, корпоративне обвезнице, финансијски деривати, левериџ и трговање правима прече куповине представљају само неке од производа који се очекују у наредном периоду а у интересу је развоја финансијског тржишта да се учесницима омогући да користе ове инструменте. Иако за ове начине располагања капиталом тренутно постоји одређени правни оквир, у пракси је потребно доста радити на њему како би се смањила правна несигурност коју са собом носи велики број правних празнина и како би стекли афирмацију код инвеститора који за таквим производима имају реалне потребе.

Један од начина на који инвеститори који немају жељене износе средстава за инвестирање могу повећати вредност својих инвестиција јесте да задуживањем код банака дођу до средстава која би могли инвестирати на финансијском тржишту. У случајевима када се као обезбеђење наведеног кредитног односа користи залога на постојећим хартијама од вредности која су у власништву зајмопримца, говоримо о левериџу.

Podelite ovaj tekst: