UVOD U BIZNIS: Gde su pare

Godina 2015. verovatno će biti jedna od onih u kojima ćemo se najčešće pitati – gde su pare. Razloga za to će delom biti u tome što su u okviru