Razvijenoj Evropi radnici sve potrebniji

Nemačka je nedavno usvojila nove zakone koji će već od 2020. godine omogućiti stranim državljanima lakše pronalaženje posla u ovoj zemlji. Razvijene ekonomije EU utrkuju se u liberalizaciji tržišta rada