Добар партнер за раст пословања

Фонд за јужни Балкан заинтересован да у предузећа средње величине у Србији уложи од 300.000 до 1,6 милиона евра, докапитализује предузеће, побољша пословање и након четири до шест година прода свој удео власнику, стратешком партнеру или листирањем акција на берзи

dobar-partner-za-rast-poslovanjaИнвестициони фонд СЕАФ (South Balkan Fund) заинтересован је за улагања у предузећа средње величине у Србији, Црној Гори и Македонији и спреман је да у њих уложи од 300.000 до 1,6 милиона евра. Принцип рада фонда заснива се на преузимању мањинског удела у власничкој структури предузећа, и активном раду са компанијом од четири до шест година након чега Фонд излази из фирме продајом свог власничког удела.

Фонд је заинтересован за улагања у приватне компаније са једноставном власничком структуром (један до три власника) и у већинском домаћем власништву. СЕАФ не инвестира у државне фирме, оне које су листиране на берзи и имају у својој структури доминантно учешће страног капитала. Предузеће које је заинтересовано за партнерство са СЕАФ-ом мора имати потенцијал за раст, и искусан и мотивисан менаџмент са јасном стратегијом будућег развоја фирме. СЕАФ је заинтересован за инвестирање у компаније из различитих индустријских грана, нарочито оних са високом стопом раста као што су телекомуникације, информационе технологије, фармацеутска индустрија, и сл. Овакав вид докапитализације много је повољнији од узимања кредита код банака јер Фонд обезбеђује техничку подршку предузећу кроз организовање низа активности које имају за циљ побољшавање пословања предузећа.

Након активног вишегодишњег рада са компанијом и повећања њене тржишне вредности, СЕАФ излази из власништва продајом свог удела постојећем власнику, стратешком партнеру или листирањем удела/акција на берзи. Успешни примери улагања у Србији су фирме ПЦ Центар из Београда и Гомекс из Зрењанина. Овако је Лорена Радоњић, директорка за инвестиције СЕАФ South Balkan Fund-а, у разговору за Економетар објаснила начин рада СЕАФ-а на јужном Балкану.

По ком принципу функционише СЕАФ фонд, од када и на који начин радите у Србији? Какве је резултате Фонд остварио до сада?

СЕАФ South Balkan Fund део је глобалне инвестиционе компаније СЕАФ, са седиштем у Вашингтону, која функционише по принципу private equity фондова са фокусом на инвестиције у земљама у развоју. Private equity се односи на инвестирање у капитал приватних фирми и представља један од начина финансирања компанија. С обзиром на то да се новац улаже у капитал фирме и да нису потребна традиционална средства обезбеђења која се траже код банкарских кредита, приватни инвеститори имају јак интерес да се фирма што боље и брже развије. Због тога је private equity финансирање нарочито погодно за предузећа у развоју, због њиховог ограниченог приступа изворима капитала и експертизе коју private equity фондови могу да пруже. Период инвестирања СЕАФ-а се креће између четири и шест година, након чега фонд продаје свој удео постојећим власницима, стратешком партнеру или листирањем свог удела, односно акција на берзи.

На основу чега процењујете у која предузећа ћете улагати? Шта су главни критеријуми? Да ли Фонд тражи фирме или се оне јављају саме?

СЕАФ South Balkan Fund је првенствено заинтересован за улагање у приватне компаније у већинском домаћем власништву (страни партнер може имати максимум 49 процената капитала компаније) и са једноставном власничком структуром (по могућству два до три доминантна власника). Неопходно је да постоји искусан, предан и добар менаџерски тим, са јасном визијом будућег развоја фирме и снажном амбицијом за остварење брзог раста. Такође је важна величина фирме као и висина неопходне инвестиције. Узимајући у обзир доњи и горњи лимит инвестиције од стране СЕАФ-а која се креће између 300.000 и 1,6 милиона евра, обично се преговара са компанијама средње величине. Међутим, постоји могућност инвестирања и у веће компаније уз додатни капитал СЕАФ-ових инвеститора.

Начини доласка до потенцијалних инвестиција је различит. Неке фирме нас контактирају директно, друге нам се јављају преко препорука и контаката наших пословних партнера. Такође, организујемо презентације у привредним коморама и различитим државним и приватним институцијама које сарађују са компанијама на којима предузетнике ближе упознајемо са private equity начином финансирања и разговарамо о могућностима сарадње.

Како процењујете подобност предузећа за партнерство са СЕАФом, шта све анализирате, поред биланса пословања. Узимате ли податке од државних институција, од самих предузећа или имате свој тим који то истражује?

– Приликом оцењивања атрактивности самог предузећа за инвестирање више параметара се узима у обзир. Пре свега, неопходно је да је фирма финансијски стабилна и да има потенцијал раста. Поред књиговодствене вредности фирме, у обзир се узимају будући новчани токови фирме, као и упоредиве трансакције продаје сличних фирми у региону и свету, укључујући и фирме које су котиране на берзи како би се дошло до фер тржишне вредности фирме. Основни финансијски подаци о пословању се добијају од саме фирме, али се ради и независно истраживање тржишта и репутације фирме од стране локалног тима како би се што боље оценио ризик инвестирања.

Вредновање фирми такође ради искусан локални тим СЕАФ-а који се приликом процењивања ослања на своја претходна знања и искуства у private equity индустрији, као и трансакцијама спајања, куповине и продаје предузећа.

Podelite ovaj tekst: